Vårdcentralerna är snabbast när det gäller att behandla misstänkt hudcancer, malignt melanom.

Det visar en genomgång av samtliga remisser med misstänkta hudförändringar som skickats till Karolinska universitetssjukhuset för analys från november 2022 till maj 2023.

Av alla remisser var det 172 vårdcentralspatienter där operation rekommenderades.

En fjärdedel av dem opererades på vårdcentralen, och de opererades i snitt fem dagar efter besöket.

Sjukhus långsammare

De som istället skickades till sjukhus eller till specialistvård opererades först efter åtta respektive tio dagar.

– Vissa förändringar bör fortsättningsvis opereras av hudspecialister eller plastikkirurger men vårdcentralerna kan operera i större utsträckning än vad som görs idag, säger Jan Lapins, docent med inriktning på hudcancer diagnostik och terapi vid Karolinska universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

Bild på mobilen

Antalet fall av malignt melanom har fördubblats under 2000-talet.

Omkring 800 personer i Stockholms län får nu diagnosen malignt melanom varje år.

Teledermaskopi, där misstänkt hudcancer undersöks med hjälp av en apparat på mobilen, och där bilden skickas till specialist för analys, började införas på vårdcentralerna 2021.

Sedan i våras finns metoden vid samtliga vårdcentraler.