Sedan hösten 2022 har Västervården husläkarmottagning inne i Vällingby läkarhus listningstopp, det framgår av en lapp vid entrén. Läkarflykten har gjort väntetiderna längre än någonsin. Det är genom tips från patienterna om situationen som Mitt i bett om en intervju.

– Vi har alltid haft förhållandevis många läkare under våra 30 år i huset. Men nu känner vi att vi inte räcker till. Det har varit otroligt svårt att rekrytera, säger verksamhetschefen Linda Fredman när Mitt i träffar henne och distriktssköterskan Virpi Andersson Vaara inne i lunch- och fikarummet.

Distriktssköterskan Virpi Andersson Vaara och verksamhetschefen Linda Fredman på Västervården husläkarmottagning.

Distriktssköterskan Virpi Andersson Vaara och verksamhetschefen Linda Fredman på Västervården husläkarmottagning.

Filip Magnusson

Tre av sex har slutat

Det är tyst och tomt inne i korridorerna på den privatdrivna mottagningen, som är ansluten till Praktikertjänst.

Under det senaste året har tre av Västervårdens sex läkare slutat – ingen ersättare har hittats.

– Vi förstår så klart att det bidrar till väldigt mycket otrygghet för våra patienter, säger Linda Fredman.

Varför har läkarna slutat?

– På grund av olika anledningar. Men arbetsbelastningen är ett skäl.

En långtidskonsult har mottagningen råd med, Viktor. Han kommer in i fikarummet som hastigast och fyller på sin kaffekopp och hälsar. Västervården hade för ett år sedan cirka 10 400 patienter. I dag är antalet nere på 9 400.

– Vi vill hålla nere antalet hyrläkare för att främja vår medicinska kvalitet och kontinuiteten. Men det är klart att vi tappar intäkter på att patienterna minskar, säger Linda Fredman.

Stor läkarbrist i regionen

Socialstyrelsens mål om 1 100 patienter per läkare i landet är långt ifrån verkligheten på de flesta håll. I Region Stockholm ligger de flesta primärvårdsmottagningar på det dubbla, 2 200 patienter.

– Det är en jättetråkig situation för oss. Men det är ingen unik situation, säger Virpi Andersson Vaara.

Riskerar ni tappa ytterligare personal?

– Den risken finns såklart alltid, men vi jobbar hårt för att motverka det, säger Linda Fredman.

Västervården husläkarmottagning i Vällingby läkarhus öppnade i början av 1990-talet. Längre väntetider än nu har man aldrig haft.

Västervården husläkarmottagning i Vällingby läkarhus öppnade i början av 1990-talet. Längre väntetider än nu har man aldrig haft.

Filip Magnusson

Över en natt har många patienter tappat sin fasta läkare under det senaste året.

– Men jag tycker det är jättebra att vi är ärliga inför våra patienter om hur det ser ut. Så de kan ta grundade beslut om sin vård i den mån de kan, säger Virpi Andersson Vaara.

Det som händer hos Västervården är ett symtom på ett större problem över hela primärvården och vården generellt, säger Linda Fredman.

– 3 400 specialister i allmänmedicin saknas i landet.

Hur reagerar era patienter?

– Många är förstående. Andra är besvikna och arga, säger Linda Fredman.

– Vi har hopp om att det ser bättre ut till hösten. Men vi kan inte ge något definitivt besked än.

Svårt att hinna med

Mitt i:s lokala genomgång visar att även Råcksta-Vällingby närvårdsmottagning, som också ligger inne i Vällingby läkarhus och är kopplad till Praktikertjänst, har svårt hinna med patienterna.

Gunn-Eli Wika på Råcksta-Vällingby närvårdsmottagning.

Gunn-Eli Wika på Råcksta-Vällingby närvårdsmottagning.

Jonatan Wika

– Vi försöker fortfarande komma ikapp med våra årskontroller efter pandemin, säger Gunn-Eli Wika, verksamhetschef på närmottagningen.

– Under perioder har vi haft stor brist på läkare och sjuksköterskor. Detta har påverkat vår tillgänglighet undet det senaste året. Vi saknar en astma/KOL-sjuksköterska och en läkare i hemsjukvården.

Läkare och sjuksköterskor saknas i Hässelby

På regiondrivna Hässelby vårdcentral i Hässelby gård har man också utmaningar att hinna med. Man saknar just nu en specialistläkare inom allmänmedicin och sjuksköterskor. Verksamhetschefen Åsa Peterson ser samtidigt ett mönster att västerortsborna förväntar sig träffa läkare för åkommor som egentligen ska behandlas med egenvård.

– Vi känner fortfarande av vår vårdskuld som uppstod under pandemin och behöver prioritera våra läkartider till allvarligare åkommor och kroniskt sjuka patienter, säger hon.