Vårsta

Ett av Socialdemokraternas löften i regionvalet var att stärka primärvården. Bland annat lovade förstanamnet Aida Hadžialić (S) att öppna en ny vårdcentral i Vårsta.

Hon är nu finansregionråd. Men ändå fanns det ingen vårdcentral i Vårsta med när det nya styret presenterade verksamhetsplanen för primärvården för 2023 med plan för 2024 och 2025.

Det får Vårstabon Christer Jentzen att se rött.

– Det är beklämmande att man innan valet lovar att det ska bli en vårdcentral och en barnavårdscentral som ska drivas av regionen och kosta 10 miljoner i drift årligen och sedan inte håller det, säger han.

500 namn för vårdcentral

Christer Jentzen var en av de 500 Vårsta- och Grödingebor som skrev under den namnlista som lämnades över till politikerna 2020.

– En vårdcentral skulle underlätta för många, framförallt de äldre och flera barnfamiljer. Så de slapp åka så långt som till Tumba, Storvreten eller Tullinge, säger Christer Jentzen.

Kan du ha förståelse för att det kan ta längre tid än ett par månader?

– Absolut. Men när man efter flera påminnelser till Aida inte får något svar tolkar jag det som att det inte blir någon vårdcentral.

Tryck från partikamraterna

Grödingeborna får stöd i sin kamp av kommunstyret i Botkyrka.

– Vi har under åren sett hur Botkyrkaborna blivit bortprioriterade då Botkyrka är en av de kommuner där det inte öppnat några nya vårdcentraler under de senaste decennierna, trots att antalet kommuninvånare ökat stort. Det är hög tid att regionen prioriterar Vårstaborna med en vårdcentral, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Men mindre pengar från staten gör det svårt, menar finansregionrådet Aida Hadžialić.

"Vi är nu ett halvår in i den nya mandatperioden. Mittenkoalitionens mål om en mer behovsstyrd vård ligger fast. En översyn pågår där vi bland annat ser över vita fläckar i vårdcentralstäckningen men det ekonomiska läget försvårar stora förändringar och den nödvändiga omställningen till en mer nära vård", skriver hon till Mitt i.

Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Region Stockholm.

Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Region Stockholm.

Ingrid Johansson

Hadžialić (S) lovar vårdcentral i Vårsta

Om Socialdemokraterna får styra i Region Stockholm de kommande fyra åren blir det en vårdcentral i Vårsta. Det lovar oppositionsrådet Aida Hadžialić (S).

Under hösten 2020 lämnades en namninsamling med över 500 namn in till politiker i Tumba, där man krävde att det snarast byggs en vård- och barnavårdscentral i Grödinge. Sedan dess har det varit tyst.

Tills nu.

Socialdemokraterna i Region Stockholm lovar nu att införa flera vårdcentraler där det i dag råder "vita fläckar" – en av dem är Vårsta.

– Trots att vi är den rikaste regionen i landet har våra sjukhus och vårdcentraler varit underfinansierade. Om vi ska klara av vårdbehovet och kapa vårdköerna som uppstått efter pandemin måste vi ha en stark primärvård, säger regionoppositionsrådet Aida Hadžialić (S).

Hon menar att två av tre av de vårdcentraler som finns i regionen i dag ligger i innerstan, och att det är marknaden som gjort att det blivit så. Därför tror Hadžialić att det är viktigt att nya vårdcentraler öppnar i regionens regi.

– Det vi kan göra i så fall är att styra var etableringen av nya vårdcentraler sker. Men med det sagt tycker jag att de privata vårdcentralerna gör ett bra jobb, men problemet är att marknadslogiken har styrt hur vården fördelas.

En extra husläkarmiljard

Liberalerna, som i dag sitter på ordförandeposten för vård- och sjukhusfrågor i regionen, håller med Hadžialić om att det bör öppna fler vårdcentraler och husläkare på olika håll i länet.

Utöver det går Liberalerna till val på ett löfte om en miljard kronor extra till primärvården.

"Pengarna ska användas så att det blir lättare att få tid på vårdcentralerna och utifrån patienternas behov, alltså hur många patienterna är och vilka vårdbehov patienterna har. Det betyder, precis som i dag, mer pengar till vårdcentraler, husläkare och patienter i områden med större social utsatthet och sämre hälsoläge", säger partiets regionrådskandidat Amelie Tarschys Ingre, i en skriftlig kommentar till Mitt i.

Socialdemokraternas förslag på en vårdcentral i Vårsta beräknas kosta rund 10 miljoner i årlig drift.