Solna stad förlänger alltså med A & O Temabo som driver boendet i Bergshamra.

Detta trots att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktat kritik mot bolagets hantering av pandemin förra våren då minst 23 män och kvinnor med covid-19 dog.

I IVO:s rapport, som delvis tillbakavisades av bolaget, stod bland annat att flera boende dog ensamma. Personal vittnade om en kaotisk situation, många blev sjuka eller sa upp sig.

IVO har fortfarande ett pågående tillsynsärende mot bolaget på Berga.

Förlänga eller inte

Samtidigt löper avtalet mellan Solna och A&O Temabo snart ut och från politiskt håll har man diskuterat om det ska förlängas eller inte.

Nu anser omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD) att man inte kan vänta längre.

https://www.mitti.se/nyheter/flera-aldre-dog-ensamma-i-covid/repubr!WZcMQsbIMQP7tyTQgoLa8Q/

– I den bästa av världar skulle vi ha haft ett gediget underlag från IVO redan nu. Men det drar ut på tiden. Vi räknar med besked från IVO oktober/november och då finns inte en chans att vi hinner göra en ny upphandling innan avtalet löper ut. Därför förlänger vi nu.

Samuel Klippfalk påpekar att beslutet inte är oåterkalleligt.

– Om det är så att IVO kommer med allvarlig kritik, vilket inget indikerar, har vi möjlighet att häva avtalet ändå.

Känner du dig trygg med omvårdnaden på Berga?

– Ja, annars kulle jag inte fatta beslutet. Förvaltningen gjorde en uppföljning i juni som visade att man har eller planerar att påbörja arbetet med de brister som IVO noterade. Så ett förbättringsarbete pågår. Det har gjorts gedigna genomlysningar och utredningar och efter sommaren kommer vi att göra ordinarie avtalsuppföljning för att säkra en trygg omvårdnad.

Men det duger inte, menar Socialdemokraterna som kallar hanteringen på Berga för "vårdskandal".

– Vi vidhåller vår linje. Avtalet ska sägas upp. Att missköta vår välfärd och ändå få förlängt förtroende skickar helt fel signaler, säger oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S).

Beslut fattas på torsdag.