Arbetet med Omdaning Bro kretsar även fortsatt mycket kring medborgardialoger. Kommunen vill på olika sätt i ett tidigt skede fånga upp invånarnas åsikter och tankar kring de kommande förändringarna i Bro.

Som en del av detta arbete har man knutit till sig tre Brobor som fått rollen som dialogvärdar. Deras uppgift är att samla in och sammanställa åsikter och synpunkter från Broborna.

”Spelar en viktig roll”

Ett helhetsgrepp ska tas över samhällsutvecklingen. Bro är tänkt att utvecklas både socialt och fysiskt. Visionen för projektet är att skapa en ”trivsam plats med småstadskänsla”. Vägen fram till detta går mycket genom möten och samtal.

– Dialogvärdarna spelar en viktig roll i att samla in och förmedla invånarnas åsikter och synpunkter om utvecklingen av Bro. Genom möten och samtal, och genom att aktivt lyssna på medborgarna, kommer de att fungera som bryggor mellan kommunen och befolkningen, säger Amina Ahmed Ibrahim, delprojektledare för Omdaning Bro, i en kommentar.

Dialogvärdarna Saba, Hasty och Nimo samlar in invånarnas åsikter och synpunkter i Bro inom ramen för Upplands-Bro kommuns projekt Omdaning Bro.

Dialogvärdarna Saba, Hasty och Nimo samlar in invånarnas åsikter och synpunkter i Bro inom ramen för Upplands-Bro kommuns projekt Omdaning Bro.

Pressbild

Så ska åsikterna användas

Den information man får in kommer att i likhet med tidigare material ligga till grund för hur man fortsatt planerar arbetet med Omdaning Bro. 

– Människor som bor och verkar i Bro har förstahandskunskap om områdets behov och utmaningar. Därför har vi rekryterat dialogvärdar från Bro. Vi planerar även rekrytera fler Bro-bor till detta uppdrag till hösten, säger Amina Ahmed Ibrahim.