I dag är det cirka 65 procent av hushållen i Tyresö som sorterar ut sitt matavfall. Nu har de resterande hushållen ett år på sig att ställa om.

BRF Tyresö Strandtorg är ett 55+ boende och består av 63 lägenheter. Här har man precis beställt kärlskåp till avfallsbehållarna för att kunna sätta igång med sorteringen.

– Vi vill ju inte vara sist på bollen och vänta till årsskiftet när det blir ett krav, utan vi ser till att allt är på plats redan nu till våren så alla får tid att lära sig. Vi har fått bra hjälp från Tyresö kommun som svarat på många av våra frågor och försett oss med informationsmaterial, säger Eva Landelius i styrelsen.

Fastighetsägarens ansvar

I dag finns två sopstationer i föreningen – en för vanliga hushållssopor och en för tidningar.

– Vi försöker göra det enkelt genom att ställa de nya avfallsbehållarna precis bredvid de befintliga, så alla kan fortsätta slänga sina sopor på ett och samma ställe. Det blir inte någon längre promenad utan bara ett nytt tänk.

Det är fastighetsägarna och hyresvärdarna som ansvarar för att det är möjligt att sortera hushållssopor och matavfall där man bor. Kommunen ansvarar i sin tur för att det finns ett system för att ta hand om avfallet.

Idag finns två sopstationer i föreningen – en för vanliga hushållssopor och en för tidningar. För att underlätta för de boende kommer man även att byta ut tidningsinsamlingen och i stället ha insamling av pappersförpackningar.

Idag finns två sopstationer i föreningen – en för vanliga hushållssopor och en för tidningar. För att underlätta för de boende kommer man även att byta ut tidningsinsamlingen och i stället ha insamling av pappersförpackningar.

Julia Wide

Dyrare avfallstaxa

Avfallstaxan i Tyresö höjdes den 1 januari 2023 med fem procent för att styra mot en ökad sortering och minskade avfallsmängder.

Att ansluta sig till matavfallsinsamlingen och få hämtning av matavfallet är dock gratis.

Enligt Eva Landelius har de varken fått positiv eller negativ respons. Och att alla som bor här är äldre ser hon knappast som ett hinder. 

– I princip alla kan ju hantera en mobiltelefon så jag är övertygad om att vi också kan sortera vårt matavfall. Det här kommer bli jättebra.

Behöver dispens för företag

Även kommunala verksamheter måste börja sortera sitt matavfall.

– Vad gäller kommunala skolor och förskolor så sorterar cirka 95 procent av dem redan ut sitt matavfall idag, det är endast några enstaka som inte gör detta i dagsläget, säger My Blomgren, handläggare på kommunens enhet för avfall och kretslopp.

Än så länge är det däremot oklart hur företagens matavfall ska samlas in. Kommunen har anlitat en konsult som ska utreda frågan. Innan det är löst hoppas man på tillfällig dispens från Naturvårdsverket till dess att ett nytt avtal är på plats, vilket inte blir förrän år 2026.

Tar över efter FTI

År 2024 tar Sveriges kommuner även över ansvaret för insamlingen av förpackningar från FTI, med målet att alla kommuner ska tillhandahålla fastighetsnära insamling från 2027. Hur detta ska gå till i Tyresö undersöks i samma utredning som företagens matavfallssortering.

Visionsskåpen. Längre ner på gatan har några andra redan fått sina matavfallshus på plats. Kärlskåpen är ett skal för de vanliga avfallskärlen och kostar extra att installera, men kan väljas till för att de estetiskt ska passa bättre i utomhusmiljön.

Visionsskåpen. Längre ner på gatan har några andra redan fått sina matavfallshus på plats. Kärlskåpen är ett skal för de vanliga avfallskärlen och kostar extra att installera, men kan väljas till för att de estetiskt ska passa bättre i utomhusmiljön.

Julia Wide