En ny stor lekpark håller på att byggas i Gånsta i närheten av Boglösarondellen.

Under hösten ska parkenheten på Enköpings kommun rusta upp lekplatsen på Mandelblomsgatan på Munksundet. Men vad som ska finnas i parken är ännu inte bestämt. Det ska nämligen Enköpingsborna själva få vara med och bestämma.

Mellan den 2 och 16 maj ligger en enkät ute på kommunens hemsida där invånarna får komma med synpunkter på vad den nya lekplatsen skulle kunna utformas och innehålla.

”Innan arbetet påbörjas vill vi höra dina synpunkter. Vad skulle du vilja ha på lekplatsen? Är det någonting du tycker saknas idag?” frågar Enköpings kommun Enköpingsborna på sin facebooksida.

Tanken är som sagt att den nya lekplatsen ska börja byggas i höst. Planen är att den ska stå färdig vinter/vår 2023.

Parkenheten kommer bland annat att byta ut lekutrustningen men även gallra bort en del buskar och träd för att göra platsen ljusare och mer tillgänglig för alla som besöker den.