I augusti fick den unge mannen diagnosen obotlig cancer i lever och gallgång.

En bit in i september avled han, blott 32 år gammal.

Då hade han haft 23 olika läkare och åkt ut och in på olika avdelningar på Nya Karolinska, NKS. Han hade fått sjukvård i hemmet, varit inlagd på Jakobsbergs sjukhus och vid 20 tillfällen sökt akut vård.

Närstående till mannen anmälde NKS till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Inget stöd

Enligt dem fick han inget stöd vid beskedet om obotlig cancer och bollades sedan mellan olika läkare.

Och när sedan cancerläkarna gav besked om att behandlingen skulle avslutas gjordes det hastigt.

Han togs "ifrån allt hopp och ville inte ha någon som helst kontakt med läkarna utan bara dö så snabbt som möjligt. Vi föräldrar uppfattar detta som en mental avrättning" står det i anmälan.

Några dagar senare avled mannen.

Fast vårdkontakt

Det hände i september 2019. Ivo har utrett förloppet och kritiserar nu NKS för att inte ha tillgodosett patientens behov av trygghet och kontinuitet. Dessutom saknas läkaranteckningar i journalen för två vårdtillfällen.

De påpekar också att enligt Socialstyrelsens föreskrifter skulle en legitimerad läkare ha utsetts som fast vårdkontakt.

NKS uppger att de sedan 2019 genomfört flera förbättringar, till exempel ligger cancervårdens akuta bedömningsenhet numera ihop med intensivakuten.

Syftet är att patienten "direkt ska få träffa den specialitet som känner hen bäst och i förlängningen få en mer sammanhållen vårdkedja" skriver de i ett mejl.