Bergshamra koloniförening, Solna

Antal lotter: 71 stycken, samtliga med någon form av stuga.

Köläget: Vid 2023 års slut hade 38 personer anmält sig till föreningens intresselista.

Övrigt: Föreningen arrenderar marken av Solna stad och skriver nyttjanderättsavtal med varje medlem på fem år i sänder. Stugan köper man dock, genom en överenskommelse med dess gamla ägare. De senaste årens stugpriser har legat runt 1 000 000 kronor och uppåt.

Hagalunds koloniträdgårdsförening, Solna

Antal lotter: 130 stycken på mellan två och 130 kvadratmeter, utan stugor.

Köläget: Varje år står drygt 100 personer i kö. Väntetiden är mellan två och tre år.

Övrigt: För att få arrendera en kolonilott måste man vara folkbokförd i Solna. Som ny medlem får man oftast någon av föreningens mindre lotter, på två eller sju kvadratmeter.

Kvarnvretens koloniområde

Antal lotter: 96 stycken.

Köläget: Inget kösystem, lotterna säljs av mäklare på bostadssajter.

Sundbybergs koloniträdgårdsförening, Sundbyberg

Antal lotter: 93 stycken, varav 59 stuglotter.

Köläget: Cirka 75 intresserade på listan för tillfället. Väntetiden beräknas till flera år, men hur lång tid det tar beror på omsättningen på lotterna. Den som har väntat längst anmälde sig 2018.

Övrigt: Föreningen arrenderar marken av Sundbybergs stad och ger enligt avtalet företräde till sundbybergare.

Ulriksdals koloniträdgårdsförening, Solna

Antal lotter: 44 stuglotter.

Köläget: Cirka 60 personer står på intresselistan. Under våren har det droppat in nya intresserade så gott som dagligen.

Övrigt: Nya medlemmar köper sin stuga. Det blir högst tre stugor till salu årligen, oftast bara en.

Ursviks koloniträdgårdsförening, Sundbyberg

Antal lotter: 88 odlingslotter, inga stuglotter.

Köläget: 18 personer i kö, där den som stått längst anmälde sig 2021. Kön stängdes 2022, eftersom föreningen ansåg att väntetiden blev orimligt lång. Nu överväger de att öppna den igen.

Övrigt: Sundbybergare ges förtur till föreningen, Solnabor i andra hand.