I Tjurbergsparken, mellan Ringvägen och Allhelgonakyrkan, har staden haft planer på att bygga ett flerbostadshus med 65 lägenheter.

Under samrådet kom ungefär 500 yttranden in. De flesta var starkt kritiska mot planerna och ville att de skulle slopas helt, vilket Mitt i skrev om förra veckan.

Nu stoppas projektet i stadsbyggnadsnämnden.

– Vi i majoriteten tycker inte att förslaget förhåller sig varsamt till områdets karaktär och omkringliggande kulturmiljö. Därför väljer vi att avbryta planarbetet, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

https://www.mitti.se/nyheter/protesterar-mot-nya-husen-i-tjurbergsparken/lmrjz!4788175/

Mindre inte möjligt

Utifrån de synpunkter som kom in under samrådet föreslog stadsbyggnadskontoret bland annat att volymen skulle minskas när man gick vidare med projektet. Men det duger inte, menar Joakim Larsson.

– Skulle man gå vidare hade man behövt gå ner i volym och haft ett mindre fotavtryck. Men blir det för litet hotas möjligheten att genomföra det rent ekonomiskt, samtidigt som man ändå tar delar av parken i anspråk.

Senaste i en rad förslag

Under åren har det funnits olika förslag på ny bebyggelse i området. Bland annat uppe på skolgården eller fyra flerbostadshus med 80 bostäder i parken.

– Vi tycker det är riktigt att pröva de olika förslagen, men det är nu efter samrådet vi ska ta ställning och det är dags att sätta ner foten.

https://www.mitti.se/nyheter/ny-plan-for-bostader-vid-tjurbergsparken/reptip!hNmIeldPoh4qFQwtgjpaDA/

Samtidigt har staden som mål att bygga fler bostäder. Hur ser du på det?

– Vi har många projekt på gång i Stockholm. I innerstan handlar det ofta om avvägningar, att vi ska få ett högkvalitativa tillskott som inte stör ut riksintresset och kulturhistoriska miljöer, säger Joakim Larsson.

– Det här förslaget ska vi inte gå vidare med, utan satsa tiden och resurserna på andra projekt.

Så det kommer inte byggas på den här platsen?

– Nej, inte under den här majoriteten.