– Det finns utmaningar kopplade till översvämningsrisker vid Bromstens IP. Vi måste också planera för klimatförändringar som innebär mer hällregn och skyfall framöver. Det mest troliga är att Bromstens IK inte behöver flytta förrän efter 2023. Men vi kan inte ställa ut några garantier, det är ytterst en politisk fråga, säger exploateringskontorets projektledare Jennifer von Hofsten.

Ska rymma 660 elever

Den nya skolan ska rymma 660 elever och ha sin långsida mot Duvbovägen i nordost, där konstgräsplanen finns. Under naturgräset på idrottsplatsen ska det byggas ett fördröjningsmagasin för att just minska riskerna för översvämningar.

Bromstens IP renoverades 2014 för 12 miljoner kronor. Bara tre år senare, 2017, meddelade politikerna att man ville bygga den aktuella skolan på den upprustade konstgräsplanen. Men arbetet har inte gått spikrakt sedan dess.

Utestängda i fem år

Efter 2017 har staden meddelat att ersättningsytor för Bromstens IK skulle finnas vid Bromstens IP under bygget av Bromstensstaden. Men i fjol meddelade staden, till mångas förvåning, att bygget på idrottsplatsen skulle starta 2022 och att Bromstens IK skulle behöva stängas ute i fem år. En tillfällig flytt till Sundby för Bromstens IK under bygget i Bromsten är det nuvarande budet.

Samtidigt utreds de södra delarna av Bromstens IP, som i dag utgörs av en naturgräsplan, som en ny 11-manna- och en ny sjumannaplan med konstgräs i framtiden.

Tveksam kring framtiden

Hans Petterson, tränare och styrelseledamot i Bromstens IK, är dock skeptisk.

– Vi är väldigt oroliga att en idrottsplats inte kommer få plats efter att skola, idrottshall och allt annat är byggt. Det behövs politiska beslut att rita in fotbollsplanerna på Bromstens IP för att det ska bli verklighet, säger han.

Jennifer von Hofsten försöker ge lugnande besked:

– Det kommer fortsatt vara idrottsplats på södra delen av Bromstens IP. Arbetet med hur ytan ska disponeras pågår för fullt.

"Barn blir lidande"

Familjer med barn i Bromstens IK ser just nu om sitt hus, eftersom de vet att klubben under minst en femårsperiod framöver behöver flytta någon annanstans, berättar Hans Pettersson.

– Många av våra unga spelare kommer från Rinkeby-Tensta. Det är de som har det svårast att ta sig till träningarna i dag. Alla har inte skjutsande föräldrar eller busskort. Dessa barn blir allra mest lidande när klubben flyttas till Sundby, säger Hans Petterson.