Just nu pågår en upprustning av Sickla park i Hammarby sjöstad. Men projektet har försenats på grund av att någon eller några tagit sig in på byggområdet och förstört arbetsmaskinerna.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Inte byggledaren eller entreprenören heller, säger Erik Jondelius, landskapsarkitekt vid Södermalms stadsdelsförvaltning.

Sedan augusti har arbetsmaskiner saboterats tre gånger. Senast var förra veckan.

– De har varit inne och ryckt i spakarna, förstört fönstren, stulit elektronik och GPS. Det får till följd att maskinerna blir obrukbara och måste köras till lagning.

Dessutom har inbrott skett i den arbetsbod som står där och alla tre dörrar förstördes.

– De enda de tog med sig var kaffebryggaren och kaffe. Det finns inget av värde där, men de kanske trodde att det skulle finnas handmaskiner.

Projektet försenas

Planen var att schaktning för förstärkt belysning vid ett gångstråk skulle ha inletts förra veckan, men det är nu oklart när det kan ske. Uppskattningsvis är projektet försenat med två, tre veckor.

– Om vintern smäller till och det blir kallt får en del arbetsmoment vänta till våren. Vi får hoppas att vädret fortsatt är milt. Med tanke på det kan några veckors förening spela stor roll, det vore tråkigt att behöva vänta.

Den som får ta kostnaden för skadegörelsen är entreprenören eftersom de får stå för försäkringens självrisk.

https://www.mitti.se/nyheter/forslaget-bygg-kallbadhus-i-sjostan/repvim!w7D9GauwgLdJP3DMoALIA/