Vid höstens val åtog sig valnämnden i Salem att distribuera valsedlar till partier som fanns representerade i kommun- och regionfullmäktige till val­lokalerna och förtidsröstningslokalerna. Övriga partier fick själva ansvara för att lämna över sina valsedlar till röstningsmottagare i lokalerna.

Nu får kommunen kritik av valprövningsnämnden efter att Mats Selander från Kristna värdepartiet överklagat valresultatet. Nämnden menar att Salem har brutit mot vallagen. Om man väljer att distribuera valsedlar åt partierna ska det göras för alla partierna som ställer upp i valet och inte bara de som finns representerade i fullmäktige, menar myndigheten.

Salems kommun menar att deras handling berodde på att de bara har ett fåtal tjänstepersoner och att det följt samma mönster som tidigare val.