Värdeminskning. Vällingby centrums besök har minskat med 15-20 procent under pandemin. Nu sänks värdet på centrumet. Foto: Mostphotos

Vällingby centrums värde skrivs ned med 220 miljoner

Pandemin har slagit hårt mot saluförda Vällingby centrum – nu skriver Svenska bostäder ned värdet på centrumet med 220 miljoner kronor. 6 oktober är sista datum för spekulanter att lägga bud.

  • Publicerad 11:39, 25 mar 2021

Det gamla ABC-centrumet värderades till drygt två miljarder kronor i december 2019, men under pandemin har besöken minskat med 15-20 procent och nu skriver det allmännyttiga bolaget ned värdet med elva procent.

Antal intressenter

I dag står tio av de 110 butikslokalerna tomma och värdet kan behöva skrivas ned ytterligare. Samtidigt har vaccinet gjort att många nog ser ett ljus i tunneln, menar Ola Wickman, chef för Svenska bostäders kommersiella lokaler.

– Vi gör årliga värderingar av fastigheterna. Ibland skriver vi upp dem, ibland skriver vi ner dem, säger han.

Hur många spekulanter har ni?

– Vi för en kontinuerlig dialog med ett antal intressenter.

Att skriva ned värdet efter att anbudstiden förlängts, är det ett sätt att få in fler spekulanter?

– Vårt uppdrag är att göra en ansvarsfull försäljning av Vällingby centrum.

Kan anbudstiden förlängas ytterligare?

– Det kan jag inte svara på. Det är förlängt till 6 oktober och det är det vi arbetar mot nu.

När tillträder nya ägaren?

– Om vi tecknar avtal kan den rimligtvis tillträda till årsskiftet.

Vad tror du om värdet framöver?

– I höstas var osäkerheten stor. Vaccin saknades och ingen visste hur allt skulle utvecklas. Nu är min uppfattning att man ser mer positivt på framtiden. Marknadsförutsättningar ändras ju och nya värderingar görs varje år, säger Ola Wickman.

Försäljningsprocessen av Vällingby centrum förlängs

I mars 2020 såldes söderorts gamla ABC-centrum Farsta centrum av Atrium Ljungberg för fyra miljarder kronor till Stadsrum fastigheter AB. Farsta centrum hade cirka 17 miljoner årliga besökare innan pandemin. Vällingby centrums motsvarande siffra var cirka tio miljoner.

Omstridd försäljning

I december 2019 stod det klart att Stockholms stad och kommunala Svenska bostäder skulle sälja 50-talscentrumet Vällingby centrum och att det hade värderats till drygt två miljarder kronor. I utredningen varnades kommunen för de ökade risker som köpcentret står inför på grund av konsumenternas förändrade köpbeteende, som till exempel den ökande e-handeln.

Senare meddelades att en ny köpare skulle föreslås innan årsskiftet 2020/2021, men anbudstiden förlängdes av kommunen med anledning av pandemin.

Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M), sade då att den förlängda anbudstiden ska ses som ett tecken på att försäljningsprocessen är ansvarsfull och att man arbetar för att hitta en seriös köpare som vill utveckla och förvalta Vällingby centrum.

Försäljningen är omstridd. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och kampanjgruppen Vårt Vällingby är emot den och anser att det finns risker med att centrumanläggningen går ned sig i privat ägo och att hyrorna kan chockhöjas för butikerna.

Visa merVisa mindre