Sedan 2001 skickar organisationen ut pressmeddelanden om hur kommunerna ligger till i deras rankning av företagsklimatet.

De senaste två åren steg Vallentuna, något som kommunen själv gärna framhåller.

Men i år har Vallentuna ramlat ner från plats 46 till plats 102. Svenskt Näringsliv skriver att "som mest backar man på den viktiga faktorn service och bemötande. Det handlar om att det måste bli lättare att komma i kontakt med tjänstepersonerna som handlägger företagarärenden och att förståelsen för företagens verklighet måste öka".

Men frågan är hur allvarligt kommunen ska se på resultatet.

Mitt i Vallentuna bad Dan Hedlin, professor i statistik vid Stockholms universitet att granska hur undersökningen gjorts, det som kallas metod.

De som deltagit i enkäten är organisationens medlemsföretag i Vallentuna samt ett mindre antal politiker.

Svarsfrekvensen ligger på 40 procent och det framgår inte om samma personer svarat nu som i tidigare enkäter.

– De får svara om olika saker är bra eller inte och då kan det bli rätt mycket slumpeffekter. Har man haft två dåliga kommunkontakter de sista veckorna kan det dra ner ens omdöme från en fyra till en tvåa, om jag utgår från mig själv. Men jag förstår att de vill ha en väldigt enkel enkät.

Dan Hedlin är också skeptisk till att Svensk Näringsliv lägger ihop data från olika källor, till exempel SCB, utan att vikta dem på ett vetenskapligt sätt.

– Viktningen är baserad på någons bedömning och man får inte veta varför. Man ska nog inte ta det här på så stort allvar, säger statistikprofessorn.