Under februari betalades första­ delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet.

Syftet med bidraget är att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna­ på elevers kunskapsutveckling­ och hälsa till följd av covid-19-pandemin.

Totalt handlar det om 1,4 miljarder som ska fördelas mellan landets 290 kommuner.

Får drygt 3,5 miljoner

Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. På Håbo kommuns hemsida skriver man att man får ett tillskott på en miljon kronor, men den uppgiften är felaktig.

Totalt handlar det i stället­ om drygt tre och en halv miljon kronor, vilket alltså är i den storleksordning man räknat med, enligt Catharina Wakim som också berättar att pengarna verkligen behövs.

– Under perioder av pandemin har frånvaron bland personal och elever varit hög på grundskolan, så det finns behov av att genomföra mer undervisning, vilket kostar, slår hon fast.

Främja elevhälsan

Det finns ytterligare hål att stoppa pengarna i.

– Dessutom ser vi i Håbo, liksom nationellt, att behovet av elevhälsofrämjande insatser är stora både i grund­skolan och på gymnasiet efter pandemin.