Hur ska fler som vill bo på äldreboende (särskilt boende) i Väsby få en plats?

Så vill partierna säkra en skälig äldreomsorg (mitti.se)