Frågan: Hur vill ni göra för att fler unga ska kunna skaffa en egen bostad i kommunen och därmed bo kvar i Täby?