Vilka är de viktigaste åtgärderna för att kommunen ska uppnå målet att inte ha några utsatta områden 2030?