Hur ska ni se till att fler elever i Järfälla lämnar grundskolan med fullständiga betyg?

https://www.mitti.se/nyheter/stora-skillnader-i-slutbetyg-bland-niorna-i-jarfalla/repvhw!fMQ6UbDs@7flQWlgtfCfVg/