Det finns en tydlig koppling mellan storhelger och brott i nära relationer. Inför det eventuella påskfirandet finns ofta en stor förväntan om att det ska bli bra, men det kanske inte alltid blir så.

Tyresö kvinnojour jobbar mot mäns våld mot kvinnor genom att erbjuda samtalsstöd och tillfälligt skyddat boende.

– Den erfarenhet vi haft kring storhelger är att de samtal som kommer är väldigt akuta. Alkohol och storhelger hör ju ihop i vår kultur – det är inte så vanligt att de kvinnor vi träffar tar till alkoholen men däremot många av förövarna, säger Anna-Maria Yazdani, ordförande i Tyresö kvinnojour.

Under påskhelgen ökar kvinnojouren sin beredskap för att kunna stödja och hjälpa alla kvinnor och tjejer när många andra stödinstanser går på ledighet.

– Under pandemin när hela samhället stängde ner förstod vi att många kvinnor skulle fara väldigt illa och trappade därför upp vår tillgänglighet. I dag är vi tillbaka till det normala, men har valt att behålla samma tider under storhelgerna då till exempel många socialsekreterare inte finns tillgängliga.

"För husfridens skull"

Under storhelgerna har man hos polisen alltid flaggat för ökade relationsbrott.

– Det kan hända rätt mycket, men man kanske inte ringer polisen just då för husfridens skull. När kvinnor väl bestämmer sig för att anmäla passar de ibland på att göra flera anmälningar på tidigare brott som skett inom relationen, säger kommunpolis Magnus Mohlin.

– Inför påskhelgen hör fler kvinnor av sig med farhågor om hur helgen ska bli. Eller efter, när man har klarat av helgen, men kanske till ett väldigt högt pris. Ofta behöver man då komma iväg till ett skyddat boende och det kan vara livsavgörande, säger Anna-Maria Yazdani.

Utelåst under firandet

Hon har haft hand om flera fall där kvinnan till exempel blivit utelåst från hemmet under firandet.

– Vi hade också en kvinna som tagit sig till ett köpcentrum med barnen och inte vågade gå hem. Hon fick tag på en väninna som ringde mig och vi kunde lotsa henne till socialjouren. Det kändes otroligt viktigt att vi kunde finnas där. 

I dag har Tyresö kvinnojour en hemlig adress. Framöver är planen att man ska byta lokal till ett mer centralt läge.

– Tanken är att kvinnor mer spontant kan komma förbi – som en öppen mottagning. Då kan steget att ta hjälp av oss bli mindre och vi kan också jobba upp en mer fysisk beredskap inför sådana här helger, säger Anna-Maria Yazdani.