En färsk rapport från Järvaveckan Research visar att valdeltagandet minskat markant bland invandrargrupper i utsatta områden. Studien gäller svenskar med ursprung från Syrien, Irak, Iran, Somalia, Eritrea och Etiopien – grupper som tillsammans representerar över 30 procent av alla utrikesfödda och över hälften av alla utomeuropeiskt födda i Sverige.

 I riket sjönk valdeltagandet med 3,0 procentenheter valet 2022 jämfört med 2018.

I riket sjönk valdeltagandet med 3,0 procentenheter valet 2022 jämfört med 2018.

Mostphotos

Flexibel förtidsröstning förelås

Ahmed Abdirahman, vd för Järvaveckan, säger till Mitt i att flera orsaker har lett till det minskade valdeltagandet. Valmyndighetens hantering av röstningen är en orsak, exempelvis att köerna ringlade sig långa i september vid både förtidsröstning och på röstdagen. Att vara mer flexibla gällande förtidsröstning är en idé Ahmed Abdirahman tror kan förbättra deltagandet.

– Vi tror att en av lösningarna i framtiden är att Valmyndigheten fokuserar mer på att sätta upp förtidsröstning på platser där dessa grupper naturligt samlas, och inte endast på fasta platser, vilket också såklart är bra.

Som förslag ger Ahmed Abdirahman att förtidsröstning exempelvis hade kunnat ordnas på Järvaveckan, dit cirka 70.000 personer varje år.

Som förslag ger Ahmed Abdirahman att förtidsröstning exempelvis hade kunnat ordnas på Järvaveckan, dit cirka 70.000 personer varje år.

Avat Andimeh

Enbart fokus på kriminalitet

En annan aspekt som enligt rapporten kan ha påverkat valdeltagandet är den ökade polariseringen i samhället. Ahmed Abdirahman menar att fokuset hos politikerna och media genomgående låg på kriminalitet. Medan många ämnen som är viktiga för denna grupp, såsom skola, företagande, bostad och sjukvård, kom i skymundan.

– Många orkar inte lyssna eller delta debatten för att de upplever att det enda som sägs om deras område är förenklade verklighetsbeskrivningar. Deras vardag är inte bara kriminalitet, även om det också är en viktig fråga, säger Ahmed Abdirahman.

Media saknar mångfald

Angående mediernas roll i det sjunkande valdeltagandet hos invandrargrupper identifierar rapporten problem kopplade till en alltför homogen journalistkår.

– Media spelar en avgörande roll, svensk media lyckas inte i nuläget med att representera samhällets bredd, vilket i sin tur kan bidra till marginalisering. Om journalisterna själva saknar mångfald blir det svårt att representera alla i samhället, säger Ahmed Abdirahman.