I området runt Amaryllisparken har nästan alla villor en blå skylt uppsatt på staketen. ”Rädda Amaryllisparken – stoppa höghusbygget” lyder budskapet, undertecknat ”Tillsammans för Amaryllisparken”. Som Mitt i tidigare skrivit finns här planer på tre- till femvåningshus.

Vi möter här Ingrid och Lars Löf som är ute och går med sina hundar Ove och Nisse. De bor inte direkt i det område som skulle beröras av nybygget men går ofta i den lilla skogen mellan villaområdet och Bollmoravägen.

– Jag tycker att det är lite tokigt, säger Lars Löf om byggplanerna.

– Vad jag har hört blir det lite för höga hus som kommer för nära inpå villorna.

Byggtakten har halverats

Paret som bor i Hanviken kommer från sitt hus inte kunna se nybygget. Men Ingrid Löf håller med sin make om att det inte känns helt rätt med högre hus här.

– Samtidigt vet jag ju att vi behöver bostäder, så man är lite kluven. Vi blir ju fler och fler, tillägger hon.

Med den meningen sätter hon fingret på ett dilemma som splittrar partierna i fullmäktige och som seglat upp som en stor valfråga inför höstens val: Var ska man bygga, för vem och hur mycket?

Som Mitt i Tyresö tidigare rapporterat drogs det ner på byggtakten i kommunen under pandemin. Sjukfrånvaro, materialbrist och långa leveranstider finns i pandemins svallvågor som fortfarande rullar in efter farsoten.

Den långsamma byggtakten fortsätter även i år. Endast cirka 150 färdigställda bostäder räknar man med för 2022. Mellan 2014 och 2020 byggdes det däremot i snitt mer än målet på 300 per år som står inskriven i kommunens översiktsplan (se faktaruta).

Splittrar styret

Oppositionspartierna M, C, KD och SD vill i varierande grad dra ner på byggtakten i Tyresö medan de styrande S och MP vill bibehålla målet på 300 per år, vilket även oppositionspartiet V vill. Liberalerna går emot sina kamrater i den styrande koalitionen, MP och S, och vill se 150 nya bostäder per år. Ytterligheterna kan skönjas i partiernas svar i vår enkät nedan.

Den hundpromenerande Lars Löf tror att problemet ligger i att det inte finns mark kvar att bygga på.

– Det är väldigt utbyggt överallt och de skogsområden vi har kvar är man väldigt rädd om. Vi gillar skogen och den miljön.

– Om jag bodde i ett av de här husen och det kom ett femvåningshus intill, då hade jag nog velat flytta, fortsätter Ingrid Löf.