Många boende på den nordvästra delen av ön – Sticklingebor och Islingebor – är vana att susa ner längs Islinge hamnväg för att komma till exempelvis Torsvik.

Men i september 2019 stängde vägen för biltrafik inför arbetet med landanslutningen av Lilla Lidingöbron.

– Det innebär att vi måste åka på smala gator genom villaområden alternativt via centrum med massor av rödljus och trafik, säger Sticklingebon Katarina Rolf­hamre.

Trodde det var tillfälligt

Katarina hade uppfattat omvägen som en tillfällig lösning, innan hon såg en tråd

i en lokal grupp på Facebook där det sades att vägen var permanent stängd. Hon och andra som kommenterat på Facebook upplever inte att de blivit informerade om saken.

– Det känns lite som en kupp. Och jag förstår det inte – jag har bott här i hela mitt liv och cyklister och gående har alltid fått plats jämte bilarna.

Här brukar Katarina kunna ta bilen när hon ska hem.

Här brukar Katarina kunna ta bilen när hon ska hem.

Rósanna Róbertsdóttir

Men det är inte brist på utrymme som ligger till grund för beslutet – utan stadsmiljöavtalet. I utbyte mot att staten betalar halva Lilla Lidingöbron lovade staden år 2018 att man skulle bygga 882 nya bostäder. Knappt en tredjedel av dessa bostäder kommer dock att byggas, vilket Mitt i rapporterat om.

Men man har också kommit överens om ett antal andra motprestationer. Att skapa en separat gång- och cykelväg på Islinge hamnväg var en sådan. År 2021 fattade staden beslut om att lösa det genom att stänga av en del av Islinge hamnväg för motorfordonstrafik.

– Avtalet omöjliggör en öppning av Islinge hamnväg för biltrafik, säger kommunalrådet Anders Paulsen (LP).

– Som en motprestation kan Trafikverket inte acceptera att bilar och cyklar ryms på samma väg utan de ska separeras. Mitt förslag har varit en kombinerad väg men det godkändes inte.

Skolbarn i området

De senaste veckorna, efter att Anders Paulsen tillträtt som ordförande i tekniska nämnden, har han fått några mejl från personer som tycker att beslutet är problematiskt.

– Det finns sådana synpunkter och det har jag förståelse för.

Centerpartiet och Liberalerna på Lidingö tycker också att vägen ska hållas öppen.

– Om man ska åka till Islinge får man nu köra en omväg via Lidingö centrum. Det blir fler fordonskilometer, mer utsläpp, längre restider och mer biltrafik på andra platser – inte alls bra, säger Göran Tegnér (L), gruppledare i teknik- och fastighetsnämnden.

Trafiken kör förbi bostäder

– Centerpartiets tycker att det är fel att stänga vägen eftersom det leder in trafiken i bostadsområden i Torsvik där många skolbarn rör sig, säger gruppledaren Patrik Buddgård (C).

Anders Paulsen menar dock att det inte är någon trafik att tala om.

– Det har inte varit jättestor trafik på Ilsinge hamnväg, säger han.

– Däremot förstår jag att de som är vana att köra där blir besvikna över att de måste ta en omväg och runda centrum.

Har boende i de berörda områdena informerats om beslutet?

– Alla beslut blir offentliga handlingar som alla har tillgång till på stadens webb. Vi informerar inte på individnivå, säger Adriana Buzea, förvaltningschef vid tekniska förvaltningen.

Med tanke på alla bostäder staden lovat bygga och sedan omförhandlat kring – kan det hända att Islinge hamnväg trots allt åter öppnar för biltrafik?

– Något sådant beslut har vi inte tagit. Men om vi vet hur avtalet har utvecklats i övrigt när byggnadsarbetetna är klara så är det möjligt att vi tar ställning till det då, säger Anders Paulsen (LP).