Nyligen samlades Världsnaturfonden för årsmöte på Ekolsunds slott. Efter sammanträdet arrangerades en utflykt till Hjälstaviken, för att sprida kunskap om våtmarkers betydelse. En sådan utflykt kan även kallas för exkursion. 

Med på deltagarlistan fanns Mitt i:s utsände reporter, och kronprinsessan Victoria.

Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Fredrik Gustafsson

Efter några minuters väntan på parkeringen vid Jungfrulunden, på Håbosidan av viken, anslöt de som varit på mötet, däribland Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

– Våtmarker är bra på flera sätt. De gör en stor klimatnytta, lagrar koldioxid, och är väldigt bra för den biologiska mångfalden, säger han innan vandringen börjar.

Hjälstavikens våtmarker.

Hjälstavikens våtmarker.

Fredrik Gustafsson

“Naturens vatten­renare”

Vi börjar gå längs en grusväg samtidigt som Yvonne Blombäck, exkursionens guide och naturvårdsexpert på WWF, berättar mer om våtmarkers nytta.

– Våtmarker är inte bara oerhört viktiga för olika växter, insekter, fåglar, groddjur och fiskar. De bidrar även till ett renare hav. De fungerar som naturens egna vatten­renare och minskar övergödningen från land ut i havet. WWF har under lång tid arbetat med att återskapa och restaurera våtmarker med goda resultat, säger hon.

Kronprinsessan

Kronprinsessan

Fredrik Gustafsson

Hjälstaviken är inte bara våtmark, det är även en fågelsjö, omgiven av vass och strandängar med betande djur. Tusentals gäss kommer hit i mars, och i maj brukar det komma sångare, beckasiner och vadare. Det går även att hitta ormvråkar här.

– Det är en ormvråk vi ser där, som seglar. Den är ljus under vingarna, och brun, säger Yvonne Blombäck när vi går längs en spång som ­finansierats av WWF.

– Jaha, ormvråkar är alltså ljusa under vingarna? frågar kronprinsessan Victoria.

– Ja, men en ormvråk kan vara alla möjliga färger. Tyvärr. Så de kan vara lite jobbiga. De har lite rundade vingar och flyger ganska högt upp, förklarar Yvonne Blombäck. 

Kronprinsessan

Kronprinsessan

Fredrik Gustafsson

Vid WWF-spångens ände, som en av spångarna i Hjälstaviken kallas, finns en utkikspost där man kan spana på fåglar. Kronprinsessan Victoria ser något i kikaren, som en man var vänlig nog att låna ut till henne.

– Vad är det som ligger på den där flotten? undrar hon.

– Den är gjord för skrattmåsar och tärnor. Det är de som har intagit flotten nu. Skrattmåsar är väldigt bra att ha i våtmarker, för de är som varningsklockor, som varnar om det kommer rovfåglar, säger Yvonne Blombäck.

Någon ormvråk lyckades inte Mitt i:s fotograf fånga på bild. Men väl en tärna.

Någon ormvråk lyckades inte Mitt i:s fotograf fånga på bild. Men väl en tärna.

Fredrik Gustafsson

Sedan 1970-talet har WWF bidragit till att finansiera restaureringen av flera våtmarker och fågelsjöar i Sverige. Inte minst Hjälstaviken.