Hantverk. Midsommarkransens fd skola, med sin karakteristiska klocka. Foto: Holger.Ellgaard/Wikimedia

V vill skapa konstnärsateljéer i Kransen

Skapa 47 nya konstnärsateljéer i Midsommarkransens gamla skola. Det kräver Vänsterpartiet.

  • Publicerad 11:35, 6 apr 2021

Det råder stor brist på konstnärsateljéer i Stockholm. Över 500 konstnärer står i kö. Det vill Vänsterpartiet råda bot på, genom att öka antalet ateljéer i stadens ägo. Partiet ska lägga en motion i kommunfullmäktige om fler ateljéer i före detta Midsommarkransens skola.

I dag finns 39 ateljéer i byggnaden, där också Frälningsarmén har verksamhet. I sin motion utgår Vänsterpartiet från ett förslag från fastighetskontoret som innebär att Frälsningsarmén får vara kvar och att 47 ateljéer tillförs.

Dessutom vill Vänsterpartiet att ateljéer skapas i nedlagda Tensta gymnasium och i Tensta träff.

– Om Stockholm ska vara en kulturstad i världsklass måste vi se till att förbättra förutsättningarna för våra konstnärer, och att tillföra nya ateljéer är ett viktigt led i det arbetet, säger Torun Bouchner (V), vice ordförande i kulturnämnden i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.