Gymnasieskolorna i Stockholms län samt Håbo kommun har även i år valt att ställa in det traditionella studentfirandet med anledning av den pågående pandemin. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat.

Det innebär att utspring, stora folksamlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi ställs in. Bedömningen är att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av covid-19. Hur studentfirandet kommer genomföras beslutar varje gymnasieskola.

En stor dag

– Att ta studenten är en stor dag för många, därför är det extra tråkigt att det traditionella studentfirandet inte är möjligt att genomföra i år heller. Men vi behöver tillsammans hjälpas åt att minska smittspridningen. Det innebär att vi behöver genomföra till exempel studentfirandet på andra sätt än vi är vana vid, säger Per-Erik Kanström (M), ordförande i Väsbys utbildningsnämnd, i ett pressmeddelande.

Gemensamt beslut

Det gemensamma beslutet har fattats av alla kommuner i länet och omfattar både gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

– Många elever på gymnasieskolorna i regionen studerar i andra kommunen än sin hemkommun, därför har regionen fattat ett gemensamt beslut kring studentfiranden, säger utbildningschef Astrid Täfvander.