Kungens kurva ska förvandlas från handelsplats till tätbebyggd förstad. Visionen är en ny regional stadskärna med upp emot 10 000 nya bostäder.

Förra veckan klubbade kommunfullmäktige utvecklingsplanen för området. Det är en plan som är mer visionär än en detaljplan, men mer konkret än en översiktsplan och visar på önskad utveckling fram till 2050.

– Det känns jättekul att ta det här stora steget för att kunna omvandla området till något helt nytt. Att det kan utvecklas till en kombinerad handelsplats och bostadsområde som dessutom är nära ett naturreservat, säger Emil Högberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Vill locka unga

Men Moderaterna vill ta det ett steg längre och inspireras av Brooklyn i New York och Kopparlunden i Västerås.

– Det här är det närmaste vi har till den här formen av industri- och handelsområde, och då finns det ett par riktigt inspirerande exempel som Brooklyn eller – om man ska vara lite mer försiktig – Kopparlunden i Västerås. Om man bygger med återvunnet tegel tror vi att man kan få till en hållbar, urban spännande karaktär som kan locka framför allt en ung befolkning, säger oppositionsrådet Love Bergström (M).

Men Kungens kurva är ju framför allt ett handelsområde och inte ett industriområde?

– Men den känslan finns ändå på platsen som man skulle kunna utveckla. Vi vill göra Loviseberg till en trädgårds- och sjöstad, och det kan vi inte alls påstå finns på platsen i dag.

Slakthusområdet har jämförts med Meetpacking district, en park i Haninge skulle bli Central park och Kungens kurva Brooklyn. Vad är det med politiker och New York?

– Man är väl alltid snabb på att plocka upp det som är inspirerande. Och Brooklyn har en häftig miljö, även om jag själv tycker att Kopparlunden i Västerås är minst lika charmig.

Är det här politikernas sak att lägga sig i?

– Ja, i viss mån. Jag tycker inte att politikerna ska styra för mycket, men samtidigt är vår gemensamma stadsmiljö något som påverkar alla och där är vi satta att representera vad invånarna efterfrågar, säger Love Bergström.

Enligt Emil Högberg finns redan höga ambitioner för gestaltningen.

– Vi kan säkert hämta inspiration från både det ena och det andra. Jag har absolut inget emot det, det låter väl jättetrevligt, säger han.