I dag är det förbjudet att dricka alkohol i och kring Högdalens centrum och i lekplatsdelen av Dalbottenparken. I går, måndag, beslutade kommunfullmäktige att det även ska bli stopp för alkoholhaltiga drycker i skejtparken. "Det har blivit vanligt förekommande med alkoholförtäring på denna plats, samt nedskräpning som följdeffekt" står det i beslutet.

Dessutom utökas alkoholförbudet till att gälla norr om centrum: vid hundrastgården och bergområdet söder om Bäckahagens skola, samt runt fotbollsplanen. Önskemålet kommer ursprungligen från polisen.

– Som det ser ut i dag kan vi ingripa om någon sitter och dricker i centrum. Då kan personen flytta sig över vägen och sätta sig på en bänk som inte ingår i förbudsområdet. Och då kan vi inte göra något, har Mikael Sundberg, kommunpolis, sagt till Mitt i tidigare.

Polisen vill utöka alkoholförbudet i Högdalen

På polisens önskelista finns ett utvidgat förbud att dricka alkoholhaltiga drycker i Högdalen. Skejtparken och området norr om centrum berörs.

I dag är det förbjudet att dricka alkohol i och kring Högdalens centrum och i lekplatsdelen av Dalbottenparken. I ett nytt förslag ska det även bli stopp för alkoholhaltiga drycker i skejtparken och norr om centrum: vid hundrastgården och bergområdet söder om Bäckahagens skola, samt runt fotbollsplanen.

Det är polisen som kommit med önskemål om att utöka förbudet. Till exempel täcks andra sidan vägen från busstorget intill centrumområdet inte in av befintligt förbud.

– Som det ser ut i dag kan vi ingripa om någon sitter och dricker i centrum. Då kan personen flytta sig över vägen och sätta sig på en bänk som inte ingår i förbudsområdet. Och då kan vi inte göra något, säger Mikael Sundberg, kommunpolis, och fortsätter:

– De här personerna är oftast inte farliga, men om folk sitter och krökar öppet så skapar det en otrygghet hos många. I skejtparken, som ska vara en plats där barn och unga kan skejta och åka sparkcykel, har det gått överstyr ibland. Då handlar det inte om en söndagspicknick där man tar ett glas vin.

"Viktigt med tydlighet"

Mikael Sundberg menar att ett förbud är ett av flera sätt att komma åt problematiken.

– Det är viktigt att kommunen skyltar och att det är tydligt vad som gäller. Det vi kan göra om det råder förbud är att förverka alkoholen och rapportera personen, det handlar om ett bötesbrott.

Stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör är positiva. I ett tjänsteutlåtande skriver de att ett större förbudsområde kan "möjliggöra ett mer effektivt och riktat arbete mot grupper med beroendeproblematik, minska antalet ordningsstörningar och därmed förbättra tryggheten i området."

Ärendet ska behandlas i stadsdelsnämnden.. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om ett utökat förbud.

Om folk sitter och krökar öppet så skapar det en otrygghet hos många.

Beslutsgången

Ärendet ska behandlas på stadsdelsnämndens möte den 24 november. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om ett utökat förbud.

Källa: Stockholms stad

Polisen vill utöka alkoholförbudet i Högdalen

Det ska inte längre gå att runda alkoholförbudet genom att flytta sig över vägen. Nu önskar polisen att fler platser omfattas.