Mitt i har under våren rapporterat om det stora utbrottet av fågelinfluensa som började vid Råstasjön och spred sig till Lötsjön och andra delar av länet. Ett par tusen döda måsar har påträffats.

Förra veckan samlade Solna stad in 99 döda måsar på sjöns östra vassö, men nästan samtliga hade varit döda länge.

Den senaste tiden har endast två döda fåglar upptäckts under den dagliga insamlingen som pågått i sex veckor, meddelar Solna stad, som därför beslutat att avbryta insatsen.

Flera arter sjuka

Även i Sundbyberg uppges antalet döda och sjuka fåglar ligga på en låg nivå. Hundägare uppmanas ändå att hålla noggrann uppsikt så att hundar inte nosar eller är i kontakt med fåglar.

Det virus som spridits under våren bedöms av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, vara särskilt anpassad för mås. Men även andra arter har insjuknat, som skata och ormvråk.

Utbrottet har sammanfallit med att många rävar i länet fått valpar, vilka antas vara särskilt mottagliga för viruset. En handfull rävungar har dött eller avlivats sedan den första sjuka ungen påträffades i Järvastaden i mitten av maj, enligt SVA.