Botkyrka/Salem/Huddinge

Med hjälp av översättningsfunktionen är det möjligt att läsa runstenen på plats.

Runskriften skannas och texten översätts först till fornnordiska och sedan till svenska. Dessutom framträder museets arkeolog och berättar om stenen och dess historia.

Appen innehåller olika geografiska punkter som är kopplade till runstenarna och användaren kan se de utvalda platserna på en interaktiv karta.