Parklekens uteytor har rustats upp och parken har snyggats till.

– Vi har bytt ut rubbet och dessutom renoverat bodarna där utrustning förvaras. Vi har tagit bort mycket växtlighet och gjort parken tryggare. Nya gångvägar, nya bänkar och lite pelargoner är på plats, säger Ragnar Ählström, parkingenjör på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Även kullarna på dirt bike-banan i parken är tillfixade.

– Viss ytterligare beskärning kommer att ske i parken, ett bänkbord är på gång och eventuellt drar vi i gång den gamla belysningen.

Vill göra parken poppis

Naja Levin, 4,5 år, testar den nya gungställningen och får rejäl fart med pappa Lars Levins hjälp.

– Det är jättebra här. Jag har varit här förut, säger Naja.

Vad gillar du att göra här?

– Lite av varje, allting. Vi brukar gå till en annan park med förskolan som är rolig.

https://www.mitti.se/nyheter/har-ar-bibblan-med-sportprylar-pa-hyllorna/repves!8YBsJ7Vo9j6H3QtaJwC4IQ/

https://www.mitti.se/nyheter/starboparken-kan-rustas-upp/reptih!yzO9eYcpmyrq4kF7Z5JPlw/

https://www.mitti.se/nyheter/luftproblem-vid-adalens-parklek-kan-vara-pa-vag-att-losas/repvbc!xny8RN9pit9qFyp7bEpTcg/

Utegym tillkommer

Stadsdelen har de senaste åren gått igenom slitaget på de flesta av stadsdelens lekplatser, och är snart i land med det arbetet.

Inga andra utemiljöer är aktuella att se över nästa år. Däremot ska ett utegym vid Starbos fotbollsplan byggas under 2023. Upprusningen i Starbo kostar drygt tio miljoner kronor, och allt ska vara klart nästa sommar.

– Det handlar om att vi ska försöka få folk att vistas i parken fler timmar om dygnet, och i grunden om att göra platserna tryggare. Det ligger i fokus för oss hela tiden, säger Ragnar Ählström.

Även vid lekplatsen Grötfatet norr om Vällingby centrum pågår en upprustning, som Mitt i tidigare berättat om. Lekplatsen är klar i mitten av september. En ny liten hundrastgård, boulebana och nya basketmöjligheter är färdiga, och i vinter öppnar en konstfrusen isbana. Även ett mindre utegym planeras. Notan landar på totalt sju miljoner kronor.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-stoppas-parklekshus-fran-rivning/repvhv!uYEuyurFdP4zCPWIiPwuw/

https://www.mitti.se/nyheter/park-i-vallingby-far-stor-upprustning/repvdA!MO2GUE@b9BDjRmrNSF9gw/