För många Danderydsbor är Framnäsviken en plats för fin utsikt och promenad. Nu vill kommunen göra platsen mer trivsam.

Området ska enligt dem "gå från hamnplan till en hamnpark".

– Det är tänkt att de funktionslösa och anonyma ytorna ska få lite mer personlighet och lyftas ur biologiskt mångfaldsperspektiv, skriver Karin Almén, stadsträdgårdsmästare på Danderyds kommun i ett mejl till Mitt i.

Hängmattor för avkoppling

2016 rustades hela kajområdet upp men då hade man inte budgeterat eller planerat för grönytorna bredvid. Målet är nu att fortsätta arbetet och skapa en trivsam park där Danderydsbor kan umgås över en picknick eller titta på utsikten. Även hängmattor ska sättas upp, så även fler bänkar och grill.

– Platsen är en del av strandpromenaden och egentligen väldigt trevlig men det finns inga trevliga sittplatser eller skäl att stanna till när man kommer hit, skriver Karin Almén.

Arbetet delas in i etapper och planen var att det skulle dra igång nu i september, någon som även informerats om på kommunens hemsida. Men nu har beslutet tagits att projektet får vänta.

– Det har blivit en omprioritering bland våra investeringsprojekt, och i Framnäsviken har renoveringen av pumpstationen blivit försenad på grund av att den måste upphandlas på nytt. Därför skjuter vi fram just detta projekt så kan vi synkronisera vårt arbete med VA, skriver Karin Almén.

 

Här är skissen på hur de i framtiden ska se ut vid viken. Men sittplatser, hängmattor och ängar.

Här är skissen på hur de i framtiden ska se ut vid viken. Men sittplatser, hängmattor och ängar.

Skärmar av grönytor från lastbilar

Tidigare har kommunen också haft problem med att lastbilar har åkt in på ytorna och gjort upplag. Därför ska alla grönytor skärmas av med låga murar.

– En liten separering från trafikytorna och som kommer att fyllas med olika material som kan vara boplatser åt amfibier och insekter, skriver hon.

På platsen kommer även fler träd planteras och insektshotell i olika former ska komma på plats.

– Idag är ytorna kortklippta och innehåller ett fåtal träd, men det finns otrolig potential att få till fina ängsytor i den magra jorden som är helt solexponerad i största delen av parken.

Under byggtiden kommer det att vara viss begränsad framkomlighet men i stort kommer strandpromenaden att vara öppen som vanligt.