På onsdagseftermiddagen gick Upplands-Bro kommun ut på sin hemsida och uppgav att man tagit beslut att kräva vaccination mot covid-19 vid nyanställning av viss personal.

Beslutet berör alla nyanställningar inom kommunens ”omsorgsnära verksamheter”, och gäller både tillsvidareanställningar, vikarietjänster och timanställningar.

– Alla måste ta sitt ansvar och bidra till minskad smittspridning. Vi vet att vaccin räddar liv. Som offentlig arbetsgivare visar vi vägen att alla ska vaccinera sig och att det är rimligt att ta ansvar. Finns det krav på vaccination när man går på konsert är det också rimligt att vaccination krävs för att ta en anställning inom ett viktigt samhällsbärande yrke. säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Har man medicinska skäl för att inte ta vaccinet och kommer i fråga för anställning kan undantag ske. Kommunen skriver att en individuell bedömning kan göras och ”det finns möjlighet att frångå principen om vaccination”.

– Friheten vi har att välja om man vill vaccinera sig eller inte får inte gå ut över våra äldre, och därför har vi tagit det här beslutet gällande nyanställningar, säger äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tina Teljstedt (KD).

Varför tar ni det här steget?

– Nu vet vi att det går att ha den här förväntan på de vi nyanställer och som jobbar med våra mest utsatta. Då vill vi göra det vi kan för att bidra positivt när smittspridningen ökar igen, säger Fredrik Kjos (M), till Mitt i.

Omsorgsnära yrken, vilka ingår här?

– I första hand berör det här de vi anställer på våra äldreboenden och de som anställs inom vår hemtjänst, helt enkelt de som har mest kontakt med de som riskerar att drabbas hårdast vid en ökad smittspridning.