I den årliga företagsklimatrankingen har Upplands Väsby tappat rejält sedan förra året – från plats 36 till plats 61.

141 företag av 400 tillfrågade har svarat på enkäten, som gjordes i januari till mars.

– I årets rankning ser vi flera små negativa förändringar i Upplands Väsby där frågan om kommunens upphandling sticker ut och inte längre når upp till ett godtagbart betyg enligt företagen, säger Jessica Drugge på Svenskt Näringsliv.

Per-Ola Lindahl, näringslivschef i Upplands Väsby kommun, säger att kommunen tar signalerna på allvar men att de blev lite förvånade över resultatet – inte minst vad gäller kommunens upphandling.

– För två år sedan var vi en av de bästa kommunerna i Sverige på upphandling, enligt samma undersökning. Mig veterligen har inget förändrats, men vi får analysera vad det sämre resultatet beror på, säger Per-Ola Lindahl.

Ny företagslots

Han berättar att kommunen sedan i somras inrättat en företagslots, som kan hjälpa företag med tillstånd och rätt kontakter. Företagare kan även få träffa en upphandlare som kan berätta om hur en upphandling går till och hur man gör för att delta.

Per-Ola Lindahl pekar även på att "endast" 41 procent av de företag som svarat på enkäten varit i kontakt med kommunen senaste året.

Förklaring till tapp

Enligt Per-Ola Lindahl kan en förklaring till det stora tappet i placeringar i Svenskt Näringslivs rankning vara att andra kommuner har blivit duktigare och att konkurrensen därmed hårdnat.

– Vi måste helt enkelt ta nya tag och jobba mer målinriktat med att ge bra service och bemötande kring bland annat bygglov och livsmedel.

En annan fråga som kommunen jobbar med är att skapa mer byggbar mark för företag och verksamheter, vilket det varit brist på.

– Vi har tittat på en del markområden som kan vara lämpliga att utveckla för verksamheter och företag. Nu ska vi bestämma oss för vilka som ska prioriteras och planläggas.