Under mer än ett halvt sekel har blivande kyrkomusiker kommit till Stora Sköndal för att utbilda sig i att spela orgel och piano, att sjunga och att arrangera för kör.

– Det är lite som en musikalisk schweizisk armékniv, säger Oskar Ekberg, pianoprofessor och utbildningsledare, om det som numera är en treårig högskoleutbildning.

En del av undervisningen bedrivs i orgelvillan; ett gult hus på en kulle vid Drevviken. Här finns en stor orgel – fyra meter bred och lika hög – som byggdes 1999. Hit kommer studenterna för att öva på Bach och försöka bli kompis med ett av musikvärldens mest avancerade instrument.

– Varje spak har lika många orgelpipor som det finns tangenter, förklarar Sofia Bertilsson som går sista läsåret.

Inga nya studenter

Hon är en av 18 studenter på utbildningen. Så få brukar de inte vara, men senaste terminen togs inga nya studenter in.

– Det är jättetråkigt eftersom vi alla är en grupp. Vi har till exempel vår egen övningskör, så det påverkar oss direkt, säger hon.

Bakgrunden till intagningsstoppet är att Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola) inte längre anser sig ha råd att driva utbildningen.

Båda hoppade av

Tidigare hade den privata högskolan ett avtal om finansiering med regeringen och Svenska kyrkan. Men 2013 flyttade Svenska kyrkan de rent kyrkliga delarna av utbildningen till sitt eget utbildningsinstitut i Uppsala.

Efter det slutade kyrkan betala för den musikaliska grundutbildning som blev kvar i Sköndal. Och då ville inte staten heller betala.

– De senaste åren har utbildningen drivits på ren vilja av högskolan, säger Oskar Ekberg.

Stor brist på kyrkomusiker

Samtidigt råder stor brist på kyrkomusiker i landet – en brist som väntas bli större på grund av kommande pensionsavgångar.

Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift, inser att det skulle få stora konsekvenser för kyrkan om utbildningen i Sköndal tvingades lägga ner.

– Det skulle vara väldigt oroväckande. Den här utbildningen står för 20 procent av kyrkomusikerna på kandidatnivå. Skulle de platserna försvinna blir bristen ännu värre, säger han.

Andreas Holmberg har ihop med flera andra lagt fram ett förslag om att Svenska kyrkan ska bidra med ett ekonomiskt akutstöd 2023, för att tillfälligt rädda kvar utbildningen.

Hur kommer det sig att ni inte är villiga att skjuta till pengar långsiktigt?

– I det här skedet är det av principiella skäl. Svenska kyrkan betalar den specialistutbildning som är knuten till Svenska kyrkan men förväntar sig att staten ska betala den kyrkomusikaliska grundutbildningen, precis som de betalar för de motsvarande utbildningar som finns på musikhögskolorna.

Är principen viktigare än de följder den kan få för kyrkomusiken?

– Ja i det här läget är det så. Vår intention är att få staten att återta ansvaret.

Oskar Ekberg är frågande till resonemanget.

– Jag kan ha förståelse för principen de hänvisar till, att staten ska bekosta högskoleutbildningar. Men jag har svårare att få ihop hur de ser på situationen som helhet. Att Svenska kyrkan som verkligen skriker efter musiker inte kan komma närmare en lösning, det är frustrerande, säger han.

Negativt besked

Regeringen verkar heller inte intresserad av att återinföra det statliga anslaget. I förra veckans budgetbesked fanns inga pengar till utbildningen.

– Händer det ingenting kommer våra sista studenter att gå ut om ett och ett halvt år, konstaterar Oskar Ekberg, som dock inte har gett upp.

– Vi kommer att fortsätta dialogen med både kyrkan och staten. Hotet är akut men hoppet lever, säger han.