Från den 1 mars har sju bibliotek i Stockholms stad varit tvungna att minska sina öppettider. Bland dem finns Sköndals bibliotek, som minskar sina öppettider från fyra dagar i veckan till endast fem timmar på tisdagar och fyra timmar på söndagar.

Övriga dagar och tider gäller meröppet utan bemanning. Eftersom det endast tillåter personer över 18 år stängs barn och ungdomar ute fem av sju dagar.

Anledningen är bristande resurser när man måste följa den nya arbetstidslagstiftningens regler om återhämtning för medarbetare.

– Någonstans behöver vi justera öppettiderna för att få våra scheman att gå ihop, förklarar Daniel Forsman­, stadsbibliotekarie.