I mitten på januari stod 56 unga människor i kö till en SiS-plats (se faktaruta). Det går inte att säga hur många av dessa som kommer från Stockholm, statistiken är nationell.

Samtidigt kämpar socialförvaltningen lokalt med att fiska upp de unga som behöver hjälp.

– Det underlättar ju inte stadens förebyggande arbete att vi inte kan få bort unga kriminella från gatan. Dessa personer skapar oro i sina områden och blir förebild för andra unga, säger Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

Bildas en flaskhals

I en artikel i Svenska Dagbladet riktar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) kritik mot landets kommuner gällande platsbristen på SiS-hemmen. Hon menar att hemkommunerna inte är redo att ta emot de som är färdigbehandlade på hemmen.

Ministern får medhåll från myndigheten SiS.

– De efterföljande insatserna kommer inte på plats och det ligger på socialtjänsten i kommunerna. Bristen på dessa gör att barnen blir kvar hos oss och det blir en flaskhals som innebär att vi inte kan ta emot nya barn och unga, säger Jesper Lindberg press­talesperson på SiS.

Han är dock noga med att påpeka att platssituationen inte enbart är kommunernas fel. Det faller på SiS att lösa sin uppgift.

Bristen på platser kommer dock ta tid att lösa och har en rad orsaker.

Jesper Lindgren nämner bland annat svårigheter med att rekrytera personal och stora renoveringsbehov.

Känns inte vid kritiken

Alexander Ojanne menar i sin tur att det är staten som brister i sitt ansvar.

– Det är anmärkningsvärt att ministern lägger ansvaret på kommunerna när det är de som inte kan leverera platser i tillräckligt hög grad.

Att staden inte skulle vara redo att ta emot personer som är färdiga på SiS, är inget Alexander Ojanne känner till.

– Jag vet inte hur det ser ut i resten av landet men det har inte framförts någon kritik till Stockholm, det har jag stämt av med förvaltningen.