En minderårig patient vid en psykiatrisk klinik i Stockholm spändes fast med bälte i sängen och för att kunna ges en läkemedelsinjektion.

Där fick hen sedan ligga i tre timmar.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar nu skarp kritik mot kliniken. Dels för att patienten fick ligga fastspänd så länge, och dels för att inget uppföljningssamtal hållits, vilket ska ske efter tvångsåtgärder.

Max en timme

Enligt lagen ska en person som är under 18 år kunna läggas i bälte i max en timme, sedan måste läkare undersöka patienten. Beslut om att patienten ska hållas fastspänd kan förnyas med en timme i taget.

Kliniken förklarar misstaget med att patienten vårdades på en medicinsk intensivvårdsavdelning, där man inte hade rutiner för detta, och att beslut om tvångsåtgärden togs av psykiatrijourläkare.

Personalen ringde

Denne ska ha informerat personalen att patienten kunde släppas upp efter injektionen, men så skedde alltså inte. I stället ringde personalen efter tre timmar och undrade när fastspänningen skulle avbrytas.

Cheföverläkaren konstaterar vidare att patienten borde ha handlagts av Bup, då hen var minderårig.

Ivo menar att den läkare som fattade beslutet om fastspänning och tvångsmedicinering själv borde ha följt upp åtgärderna och försäkrat sig om att medicineringen haft avsedd effekt.