I slutet av förra året blev det klart att Sigtuna är en av fem kommuner som under 2023 och 2024 ingår i ett projekt finansierat av Brottsförebyggande rådet (Brå). Sedan dess har kommunen jobbat med att se över vilka områden som fokus ska ligga för detta projekt.

Stödet från Brå anpassas efter vilka behov de olika kommunerna har. Främst genom kunskapshöjande insatser och utveckling av arbetsmetoder.

– Vi har nu gjort kartläggningar tillsammans med Brå för att se inom vilka områden vi vill rikta stödet mot. Vi har ett bra arbete redan idag, men det här kommer göra oss ännu starkare, säger Emma Rauf som är säkerhetsstrateg i Sigtuna kommun.

Nu när kartläggningen är klar kommer kommunen att starta olika delprojekt. Hur kommunen kommer att jobba med dessa blir bestämt när uppstartsmötena är avklarade en bit in i april.

Få bukt med ung kriminalitet

I ett första steg handlar det för Sigtunas del om att arbeta intensivt mot att unga rekryteras till kriminalitet, välfärdsbrottslighet, parallella samhällsstrukturer samt brottsförebyggande arbete. Fler fokusområden kan tillkomma längre fram.

– Vi kommer få stöd i att utveckla det arbete vi gör idag så det blir än mer effektivt. Vi kommer kunna höja vår kunskap och utveckla våra arbetsmetoder. Brå såg att vi hade en bra struktur och grund, men att de kunde hjälpa oss att fintrimma våra insatser, säger Emma Rauf.

Vad är det i det här projektet som inte kunnat göras tidigare och varför?

– På många sätt handlar det inte om vad vi inte kunnat göra tidigare, för vi har arbetat med dessa frågor. Nu handlar det om att kunna göra det mer effektivt och på så sätt få ut större effekt och positiva resultat. Att få ta del av det arbete som övriga kommuner som deltar i Brå-projektet gör är bara det en viktig källa till insikter, säger hon.

Vad är nästa steg?

– Nästa steg är att hålla uppstartsmöten inom de olika områdena för att definiera deras omfattning.

Övriga kommuner som av Brå blivit utvalda för projektet är Linköping, Södertälje, Trollhättan och Göteborg sydväst. Projektet pågår under 2023 och 2024 och Sigtuna får tre miljoner kronor per år i två år.