– Jag läste i fjol om att det var dålig badkvalitet men, jag trodde det hade blivit bättre i år. Det låter ju inte bra, säger Emelie Andersson, 34, som sedan ett par år tillbaka bor nära.

Hon hänger vid strandbrynet med sonen Sebbe, 9.

– Är det för att folk tömmer sina båtar här? undrar Emelie.

Olika teorier

Vad den dåliga badkvaliteten vid Maltesholmsbadet beror på är alltjämt oklart.

Maltesholmsbadet.

Maltesholmsbadet.

Filip Magnusson

2020 åtgärdade stadsdelsförvaltningen en dåligt fungerande pump och en trasig pumpgrop vid stranden, varifrån avloppsvatten från strandkiosken läckte ut i backen.

En teori har varit att det finns ämnen i backen som alltjämt lakar ut när det regnar. En annan teori har varit fågelspillningen. Men samtidigt är badplatsen en av tre som staden i sommar under en treveckorsperiod i juni framgångsrikt rensade på sjöfåglar med hjälp av högtalare och drönare som skrämt gässen.

Testen utfördes även på Sätrabadet och Långholmens strandbad.

– Alla tre har visat positiva resultat. På Maltesholms- och Sätrabadet försvann fåglarna efter några dagar, på Långholmen skrämdes de bort direkt, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

"Hade ingen aning"

Halyna Bodnar, 33, från Ukraina flyttade till Stockholm och Hässelby gård 2022 på grund av kriget. Hon är på Maltesholmsbadet med barnen Veronica, 6, och Ostap, 6.

Halyna Bodnar och Veronica, 6, från Hässelby gård på Maltesholmsbadet. "Tråkigt att vattnet är dåligt. Vi har gillat badplatsen ända sedan vi flyttade hit", säger Halyna.

Halyna Bodnar och Veronica, 6, från Hässelby gård på Maltesholmsbadet. "Tråkigt att vattnet är dåligt. Vi har gillat badplatsen ända sedan vi flyttade hit", säger Halyna.

Filip Magnusson

De befinner sig på just den östra delen av stranden, eller södra delen närmast Grimsta båtsällskap om man så vill, där badkvaliteten varit dålig i flera år.

– Jag hade ingen aning om att det var så dåligt här. Vi har tyckt att det är fantastiskt att ha stranden så nära. Vi bodde långt från havet i Ukraina. Det är klart att det gör mig lite orolig, säger Halyna.

Kan ge kräkningar och diarrér

Små skyltar finns uppsatta längs stranden om badavrådan. Avrådan betyder att små barn och äldre med lägre immunförsvar ska undvika bad, eftersom man kan bli sjuk om man råkar svälja vattnet.

Då handlar det om liknande symptom som vid magsjuka, med kräkning och diarréer.

Maltesholmsbadet.

Maltesholmsbadet.

Filip Magnusson

Samtliga de tre senast tagna ordinarie proverna vid Maltesholmsbadet östra visar alltjämt på förhöjda eller mycket förhöjda bakteriehalter i vattnet. Senaste provtagningen gjordes den 9 augusti. Avrådan innebär däremot inte ett förbud från bad.

Avloppsvatten och nederbörd ett problem


– Vad bakteriehalterna vid Maltesholmsbadet beror på kan vi inte säga med säkerhet innan en fullgjord utredning är gjord, säger Victoria Christensen, miljö- och hälsoskyddsinspektör inom staden.

– Vi vet vet att förutom sjöfågel så har utsläpp av avloppsvatten via ledningar samt kraftig nederbörd en negativ inverkan på bakteriehalten i vattnet.

Karl Jacobsson, parkingenjör i Hässelby-Vällingby, skriver i ett mejl till Mitt i att gässens spillning trots allt kan vara en orsak till det dåliga badvattnet även om de varit bortjagade en stor del av sommaren.

Oklart kring orsak vid Kanaanbadet

Även den östra delen av Kanaanbadet har sedan i juni i år en badavrådan. Även här är det osäkert vad som gör badkvaliteten så dålig. Klassificeringen får ett bad direkt ett prov visat på förhöjda bakteriehalter, i regel sorterna E.coli och intestinala enterococker, vid ett eller flera tillfällen under de senaste fyra åren.