– Det är många som går förbi som stannar och frågar om vattenkraftverket, många tror att det är ett museiföremål, säger Magnus Danielson, ägare av Uddby kraftstation.

 Och kraftverket är visserligen gammalt, det uppfördes 1898 men det levererar fortfarande elektricitet.

– Kraftverket körs under senhöst, vinter och vår. Vi har kunnat köra några gånger i sommar. Men det är oftast väldigt knappt om vatten på sommaren, så fort vi märker att tillrinningen minskar på försommaren stänger vi av, säger Magnus Danielson.

Kommunen vill köpa

 Om kommunen får som de vill så kommer kraftverket att stängas av helt. Sen 2018 finns det enligt Mats Lindblom, kommunalråd (L) och ordförande i Tyresåns vattenvårdsförbund, en bred politisk enighet inom Tyresö kommun att köpa Uddby kraftverk, för att lägga ner produktion och göra om det till ett industrimuseum.

Göran Thimberg, samhällsbyggnadschef i Tyresö kommun, och kommunalrådet Mats Lindholm menar att nedläggning av kraftverket krävs för att återställa den biologiska mångfalden.

Göran Thimberg, samhällsbyggnadschef i Tyresö kommun, och kommunalrådet Mats Lindholm menar att nedläggning av kraftverket krävs för att återställa den biologiska mångfalden.

Malin Lövkvist

 – Men ägaren är inte intresserad av att sälja, säger Mats Lindblom.

 Magnus Danielson säger att det beror på budet – och att han inte fått något konkret sådant från kommunen.

 – Jag tycker det är roligt att vara kraftverksägare och har investerat mycket i det för att kunna hålla det på en hög nivå, det är ett mycket effektivt verk, säger Magnus Danielson.

Han fortsätter:

– Men generellt sett kan jag tänka mig att göra en överenskommelse med kommunen. Jag tänker att det kan finnas en lösning för att få lugn i den här infekterade frågan. Det har varit pågående bekymmer med kommunen sedan jag förvärvade kraftverket för sju år sedan.

Viktigt vid en kris

Samtidigt tycker Magnus Danielson inte att det är någon bra idé att stänga ner kraftverket.

Uddby kraftverk som är beläget mellan Albysjön och havet, i Tyresåns avrinningsområde.

Uddby kraftverk som är beläget mellan Albysjön och havet, i Tyresåns avrinningsområde.

Malin Lövkvist

– Varje kilowatt av den närproducerade och förnybara elen som försvinner kommer att ersättas med fossilkraft. Det är också lite dumt med tanke på återkommande kriser. Med lokal elproduktion kan man försörja pumpar till vatten, till avlopp, bensinstationer, telekommunikation så att samhällsviktiga funktioner kan fungera även vid en kris, säger han.

Mats Lindblom, är det inte viktigt för kommunen att kunna producera förnybar el?

– Allt kan inte handla om koldioxidutsläpp, vi behöver även jobba för den biologiska mångfalden. Kommunen eftersträvar fria vandringsvägar för fisken i området.

Tyresåns vattenvårdsförbund har under flera år drivit projektet Fritt fram i Tyresån, där flera närliggande kommuner jobbat för att höja statusen på sina vattendrag.

– Både för att minska övergödning och skapa fria vandringsvägar för fisken. Stockholm stad, Haninge och Huddinge har investerat i detta. Det får inte full effekt förrän vi är klara med vårt, där kraftstationen är sista proppen.

Bråk om vattennivåer

På frågan om det finns några miljörisker med att riva anläggningen i den känsliga vattenmiljön svarar kommunens samhällsbyggnadschef Göran Thimberg att han inte vet det ännu.

Göran Thimberg är samhällsbyggnadschef i Tyresö kommun.

Göran Thimberg är samhällsbyggnadschef i Tyresö kommun.

Malin Lövkvist

– Om vi förvärvar kraftstationen får vi utreda det. Än så länge finns inga konkreta planer.

Intressekonflikten där förnybar el står mot satsningar för bättre biologisk mångfald är inte helt okomplicerad för kommunen. Det är inte heller relationen mellan kommunen och kraftstationens ägare.

Kommunen sköter tillflödet till kraftstationen, medan Uddby kraft sköter utflödet. Det kan ibland skapa diskussioner om vattennivån.

– Den nionde december skickade jag meddelande till kommunen att det var hög nivå uppströms Nyfors, så det vore bra om de kunde släppa på vatten. Den nionde januari släppte de allt vatten på en gång, vilket gjorde att jag inte kunde köra kraftverket och förlorade en del pengar. Jag har skickat en faktura till dem för detta men den har bestridits, säger Magnus Danielson.