Tyresös politiker har beslutat att kommunen skyndsamt ska utreda möjligheter till sfi-utbildning för Tyresös ukrainska flyktingar.

Det var ledamoten Heinz Sjögren (L) som kom med initiativet och samtliga partier i Tyresö ställde sig bakom beslutet.

– Jag tror det finns en alltmer utbredd förståelse för de ukrainska flyktingarna och att vi inte gör tillräckligt mycket för att deras situation i dag. Massflyktsdirektivet är en otillräcklig grund att stå på, att leva på 71 kronor om dagen behöver man inte vara Einstein för att förstå att det inte är hållbart, säger Heinz Sjögren (L).

På kommunens flyktingboende i Björkbacken håller flyktingsamordnaren Madelene Bång varje vecka egna svensklektioner efter ukrainarnas önskemål. En av de som brukar gå är Yuliia Paramonova.

–Vi har efterfrågat en mer intensiv svenskundervisning, det har varit ett grundläggande behov för oss. Vi blev hörda och respekterade vilket är helt underbart, säger hon.

Vill arbeta

Heinz Sjögren menar att det är ett slöseri för både samhällsekonomin och på det personliga planet när personer som kan arbeta inte kommer ut på arbetsmarknaden.

– Många av ukrainarna är välutbildade människor som vill jobba och utvecklas. Den bästa hjälpen är att ge dem möjlighet att studera svenska så de själva kan börja jobba, studera vidare och börja socialisera sig med andra svenskar.

Enligt Yuliia Paramonova vill ukrainarna ha möjlighet att konkurrera och arbeta på lika villkor som alla andra.

– För mig som systemanalytiker så räcker engelska för att kunna jobba, men jag känner mig ofullständig utan svenska språket och då är det svårt att vara sig själv och prestera. Det här är något som alla kommer dra nytta av, säger hon.

"Staten borde betala"

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) är kritisk till att regeringen inte tagit ett större ansvar.

– Det är samhällsekonomiskt bra för Tyresö och Sverige ifall de här invånarna kan komma i arbete och bli självförsörjande. Jag är rätt kritisk till att regeringen inte gjort mer i frågan, vuxenutbildningen är egentligen statens ansvar och de borde finansiera utbildningen. Om de inte gör det är vi beredda att betala själva.

Heinz Sjögren (L) menar att man borde förhålla sig till det faktiska världsläget.

– Många har nog kommit till insikt om att det här kriget inte kommer gå över i brådrasket. Och även om den lyckliga situationen infinner sig, så har många kommit hit från städer och byar i Ukraina som nu är så pass förstörda att det inte finns något att flytta tillbaka till.

Heinz Sjögren, ordförande för Liberalerna Tyresö var den som kom med förslaget.

Heinz Sjögren, ordförande för Liberalerna Tyresö var den som kom med förslaget.

Privat