Det pågår sedan en tid tillbaka en omställning av hälso- och sjukvården inom Tyresö kommun. Målet är mer samordning och fokus på patientens behov och förutsättningar.

– I praktiken ska det underlätta för patienter som får vård från flera enheter, eller från både kommunen och regionen, säger Åsa Tenggren, utredare från juridik- och utredningsenheten på Tyresö kommun.

Det är främst kommunens äldreomsorg och socialtjänst som påverkas. Men omställningen sker även inom elevhälsan och ungdomsmottagningen.

Hemtjänst med extra stöd

Till exempel har en gammal person ofta kontakt med både hemsjukvården och hemtjänsten. Genom ett starkare samarbete mellan de olika delarna hoppas kommunen och regionen minska antalet vårdkontakter för de äldre.

– Om jag hade haft en massa vårdpersonal springande runt mig hela tiden skulle jag tycka det vore bra ifall de hade ett uppföljningsmöte tillsammans med mig istället för flera separata, så jag slipper upprepa mig, förklarar Åsa Tenggren.

Kommunen ska under våren sätta ihop referensgrupper för att ta in vårdtagarnas åsikter och för att få hjälp med att hitta nya arbetssätt.

Men redan nu finns några utvecklingsprojekt på gång inom hemtjänsten i kommunen.

– Vi har personer där vanlig traditionell hemtjänst inte funkar och där vi behöver vara mer stöttande. Det här är en utveckling som vi på tjänstemannanivå har sett ett behov av i Tyresö. Den kommunala hemstödsgruppen ska nu under en period jobba med att bättre bemöta de personer med större behov inklusive psykisk ohälsa, genom ett annat typ av arbetssätt.

Måste moderniseras

Teamet kommer bland annat utbildas inom psykisk ohälsa och få handledning av specialistsjuksköterskor inom psykiatrin.

Arbetssättet ska testas fram till början av juni. Om testet är lyckat kan det permanentas.

Enligt Åsa Tenggren behöver primärvården i kommunen moderniseras efter förändrade behov.

– I dag överlever fler de riktigt svåra sjukdomarna, men det gör också att vi har kroniska sjukdomar som vi lever med. Primärvården har ett mycket större ansvar i dag och det finns ett stort ansvar på oss i kommunerna att vi samordnas bättre.