Enligt en artikel i DN har stockholmarnas utsläpp från resor inom länet minskat med 21 procent sedan 2019. 

Tidningen har fått hjälp av Telia som gjort en analys av medborgarnas resemönster med hjälp av ett klimatanalysverktyg och mobildata.

Kopplat till ökat distansjobb

I Tyresö har de totala reseutsläppen per invånare minskat med 16 procent under perioden 2019–2022. Från 0,86 ton koldioxid per invånare till 0,72 ton.

Enligt Felix Ockborn, hållbarbarhetsstrateg på Tyresö kommun, ser kommunen liknande resultat i sina egna mätningar.

– Det är ju en pandemineffekt som vi ser fortfarande, där det minskade bilåkandet delvis är kopplat till mer distansjobb. Det är fler resor med gång och cykel nu än 2019. Kollektivtrafikresandet fick sig tyvärr en nedgång under pandemin, där har det tagit tid att komma igen.

Felix Ockborn är hållbarhetsstrateg på Tyresö kommun.

Felix Ockborn är hållbarhetsstrateg på Tyresö kommun.

Tyresö kommun

Felix Ockborn påpekar att resultaten är i linje med målen i den trafikstrategi som kommunen antagit.

Som exempel på vad som gjorts i Tyresö för att öka det hållbara resandet de senaste åren nämner han förbättrade cykelvägar på Töresjövägen, i Raksta och längs Myggdalsvägen.

Fler förbättringar på gång

Kommunen arbetar även med beteendefrämjande satsningar som exempelvis cykelskola för förskoleklasser, exploatering i kollektivtrafiknära lägen och för dialoger med byggaktörer om sänkta parkeringstal för att i stället erbjuda delade mobilitetstjänster, som bil- och cykelpool.

Vilka andra konkreta åtgärder är på gång, som medborgarna kommer att märka av framöver?

– Under 2023 arbetar vi med förbättringar av cykelinfrastruktur på Strömfallsvägen, på Tyresövägen/Bäverbäcken, i Wättinge, längs Fornuddsvägen samt i norra Tyresö centrum.

– Vi håller just nu på att utveckla en digital cykelkarta och vi arbetar även med ett medborgarförslag om att erbjuda möjlighet att låna elcykel för att kunna prova innan man köper en.

– Det kommer att tillkomma fler laddstolpar, både av privata fastighetsägare och på kommunal mark.

– Sådant som kommer att märkas på lite längre sikt är vårt samarbete med grannkommuner och regionen för framtida förstärkt kollektivtrafik.