Redan för ett antal år sedan bedömde Tyresö kommun att det behövs en ny lösning för kommunhuset. Enligt kommunen går lokalerna i dag inte i linje med deras mål att vara en attraktiv och modern arbetsgivare. Lokalerna är dessutom i behov av renovering.

Egentligen var flyttlasset tänkt att gå under 2023, eftersom nuvarande hyreskontrakt löper ut i slutet av året. Men nu blir politikerna och tjänstemännen kvar vid centrumtorget då man ännu inte hittat lokaler som passar.

Planen är att kommunen inom max fem år ska flytta all sin verksamhet från det nuvarande kommunhuset, till nya hyreslokaler i Tyresö centrum. Eftersom avtalet snart löper ut måste det nu omförhandlas.

Kraven rangordnas

Förutom nya kontorslokaler vill man också skapa en plats för alla Tyresöbor, med tillgängliga och välkomnande lokaler och rum för kulturverksamhet, skapande och föreningsliv.

Enligt Anna Grönblad, enhetschef för analys och tillväxt på Tyresö kommun, befinner man sig just nu mitt uppe i en upphandling där det diskuteras löpande vilka krav som måste uppfyllas.

– Där är såklart kostnaden som kraven kan medföra en väldigt viktig parameter för om det kommer med i projektet eller inte. Det är alltså en del i att ringa in den totala kravbilden, skriver hon i ett mejl.

I dag saknar Tyresö lokaler för större kulturella evenemang. I anslutning till nytt kommunhus har också behovet av kulturhus tagits upp som ett tillkommande önskemål, att delar av behovet skulle kunna rymmas där.

Tagit in en konsult

För att förhandla om det nya avtalet har kommunen tagit hjälp av en konsult från företaget Niras.

– I senare skeden kommer fler professioner tas in löpande för att få ett så bra kommunhus som möjligt. Vårt fokus är att det ska bli en bra arbetsplats och ett kommunhus för medborgarna, menar Anna Grönblad.

Budget för arbetet med det nya kommunhuset finns avsatt, men är sekretessbelagt då det pågår förhandlingar kring hyresavtalet.