Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet har tillsammans kommit överens om ett förslag till budget för 2024. Den behandlas under kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) står Tyresö väl rustad inför de tuffa åren.

– Det känns bra att vi i Tyresö kommun kan presentera ett budgetförslag som både ser till att vi ha en god ekonomisk hushållning, men också säkerställer en god välfärd för alla Tyresöbor, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande från de fem partierna.

Tyresö kommun redovisade ett överskott på 185 miljoner kronor för 2022. Det som var budgeterat var 34,2 miljoner kronor.

I år väntas ett lägre resultat och under 2024 räknar styret med att gå back med 21,8 miljoner. Det ska kommunen täcka upp för genom att ta pengar från resultatutjämningsreserven.

Skatten oförändrad

I förslaget förblir skattesatsen oförändrad på 19,50 kronor. Fokus ligger på skola och äldreomsorg, näringsliv och arbetsmarknad, trygghet och hållbarhet, och att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi.

Den procentuella ökningen för alla verksamheter är 4,1 procent.

– Det ligger inga besparingskrav på välfärdsverksamheterna. De effektiviseringsuppdrag som vi har lagt ligger på gemensam verksamhet på den centrala förvaltningen om 8 miljoner kronor kommer inte att drabba de verksamheter som kommuninvånarna möter, säger Karin Ljung (S), politisk sekreterare.

M och KD: Sänk byggtakten!

Oppositionspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att matcha styrets budgetsramar. Men de vill prioritera annorlunda. De satsar 5 miljoner mer än styret på grundskolan och 5 miljoner mer på hemtjänsten.

– Vi vill dock sänka byggtakten och har prioriterat annorlunda genom att minska ner budgetramen för samhällsbyggnad, förklarar Ulf Perbo (KD), gruppledare.

Ulf Perbo (KD).

Ulf Perbo (KD).

Kristdemokraterna

– Att styra ansvarsfullt i en ekonomisk utmanande tid handlar om att kunna prioritera, säger Anki Svensson (M), oppositionsråd.