Kommunen har börjat dela ut gratis ved och stockar från olika avverkningar i Tyresö till medborgarna.

Detta är ett helt nytt initiativ, som rotar sig i att allt fler börjar elda i kaminen för att värma upp sina bostäder.

– När folk började få det kärvt till följd av de skenande elpriserna så har vi fått väldigt många frågor från invånarna om de kan gå och hämta ved från skogen. Det funkar ju inte att bara gå och rensa skogen på det sättet, men vi började fundera på våra egna insatser där vi fäller träd. Det materialet skulle vi kunna ta till vara på på ett bättre sätt, säger Esther Östin, enhetschef på park- och naturvårdsenheten i Tyresö kommun.

Två hämtningsställen har anlagts – en i Skälsätra vid Långsjövägen 42 och en i Tyresö Strand vid korsningen Breviksvägen/Strandvägen.

Träd från snöstormen

Tanken är att kommunen sedan ska fylla på platserna i samma mån som de får ved och stockar från sina avverkningar.

– Vi har skötselinsatser över hela kommunen som vi kan fylla på med. Det var till exempel väldigt många träd som gick sönder under snöstormen i november, och under flera månader framöver kommer vi behöva röja sådana träd. Utöver det är det en del sly, områden som växer igen och fällning av riskträd, säger Esther Östin.

Tidigare har allt virke skickats till Kretsloppscentralen i Petterboda för att flisas och sedan gått till ett värmeverk. Enligt Esther Östin handlar det om så små mängder att det inte blir någon påverkan på värmeverket.

Viktigt att torka

De som vill komma och hämta virke behöver transportera, torka och hugga upp veden själv.

– Nu är rätt tid om man vill hugga och klyva ved för att lägga upp på tork och använda till nästa vinter. Torkar man den ordentligt behövs det inte lika mycket ved för att få samma värme.

När det gäller vedeldning ska veden inte innehålla mer än 20 procent fukt. Det finns också en fara att elda med för fuktig ved, då det kan bildas tjära i rökgångarna som lätt kan leda till sotbränder.

Tror du det finns någon risk att folk börjar hamstra veden?

– Man ska tänka på sina medmänniskor och bara ta så mycket man behöver för privat eget bruk. Jag tror nog att man ser det mer som en möjlighet att få närodlad och bra ved.

Med tjänsten vill kommunen också försöka motverka att invånarna hämtar ved i skogen.

– Vi ser att det har skett olovliga trädfällningar i naturmarker och till och med i naturreservat. Nu hoppas vi att de vänder sig till de här platserna i stället, säger Esther Östin.