– Det kan exempelvis var studsmattor, fruktträd eller att man vill ha fler matbord så att man kan ha kalas i parken, säger Love Örsan, parkingenjör i Skärholmen.

Dialogen om upprustningen sker i parkleken den 20 september klockan 9.30–10.30 samt 21 september klockan 17–19. På plats finns representanter från Stockholms stad samt arkitekter. 

Idleken ligger mellan husen på Idholmsvägen och Storholmsbackarna.