Projektet Tvärförbindelse Södertörn har stötts och blötts i decennier, mycket på grund av motorvägens befarade inverkan på djur, natur och klimat. Men i december godkände länsstyrelsen Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning och därmed är planerna ett steg närmare att realiseras.

Mellan den 25 januari och den 23 februari är det allmänhetens tur att tycka till om planerna. Då är projektet ute på granskning.

Kraftigt trafikerad

Om Tvärförbindelse Södertörn blir verklighet kommer den binda ihop väg 73 i höjd med Jordbro med E4/E20 vid Vårby och Masmo. På vägen går den förbi Huddingevägen vid Flemingsberg.

Redan i dag är väg 259 kraftigt trafikerad och nu när regionens nya containerhamn har öppnat i Norvik förväntas trycket öka ytterligare. Trafiksäkerhet och belastning är därför några av de starkaste argumenten för att bygga vägen.

Men kritiker, däribland Naturvårdsverket, har påpekat att vägen kommer att ha en negativ inverkan på klimatet. Trafikverkets egna beräkningar säger nämligen att vägen på området vid Flemingsberg kommer öka från 8 000 till 53 000 bilar per dag.

Anders Selström, projektchef på Trafikverket, framhäver dock de anpassningar som gjorts för att bevara naturområden och djurliv.

– Hållbarhet har stark bäring i vägplanen för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn där vi bland annat planerat för tre tunnlar för att värna känslig natur och biologisk mångfald, säger han i ett pressmeddelande.

Cykelkritik

Den nya motorvägen ska också få en gång- och cykelbana längs med hela sträckningen. Bland annat Cykelfrämjandet har dock kritiserat planen för att ge bilvägen företräde och de genaste vägarna, samtidigt som cykelvägen bland annat får ta en lång omväg via Huddinge centrum där väg 259 går i dag.

Ett motförslag har varit att dra cykelvägen genom Flemingsbergsskogen, men det anser Trafikverket inte vara genomförbart eftersom det skulle innebära ett för stort ingrepp i naturreservatet.

Två nya stombusslinjer planeras på den nya motorvägen. Den ena mellan Skärholmen och Tyresö via Flemingsberg, Rudan och Handen. Och den andra mellan Norsborg och Tyresö via Flemingsberg.

Saknas pengar

Vägen har beräknats kosta runt 10,3 miljarder kronor. Hela den summan är än så länge inte finansierad, eftersom staten än så länge endast satt undan 4,5 miljarder.

Bygget av vägen beräknas dra igång 2023–2025.